ELIT 209

Çeviri I

Dersin Adı: ELIT 209 Çeviri I
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Bölüm öğretim üyeleri
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Uygulama-Alıştırma
Önerilen Ders Kitabı İsmail Boztaş. Çevirinin Yabancı Dil Öğretimine Katkıları. Çeviri Bilim ve Uygulamaları Dergisi. 6.
Yardımcı Ders Kitabı Mine Yazıcı. Çeviribilimde İnceleme Alanları. Çeviri Bilim ve Uygulamaları Dergisi. 14.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye, İngilizce ve Türkçe dil çiftleri arasında kullanılan deyimlerin, atasözlerinin, resmi ve resmi olmayan terimlerin, kültürel farklılıkların ve semantik çeşitlemelerin var olduğuna dair farkındalık yaratmak ve çeviri yapmanın yanı sıra, farklı çeviri metodlarını sınıflandırabilecek, çeviri yaparken karşılaşabilecek zorlukları aç
Dersin Özeti

Derste, dersin amacında belirtilen alanlarda çeviriler yapılır, aralarındaki farklılıklar tartışılır, metinsel, dilsel ve terminolojik farklar karşılaştırılır. Öğrencilerin verilen ödevler çerçevesinde yaptıkları çeviriler eleştirel görüşler çerçevesinde değerlendirilir. 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. çeviri metodlarını tanır.
  2. İngilizce ve Türkçe dilleri arasındaki dilbilgisi ve cümle yapısı arasındaki farkları ayırt eder.
  3. çeviride çeşitli metinlere göre farklılık gösteren dil ve terminoloji özelliklerini tanır.
  4. dil ve terminoloji sorunlarını çözer.
  5. çeviride niteliğin önemini kavrar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çeviriye giriş, sözlük ve thesarus kullanımı, çeviride araştırmanın önemi
2. Hafta Türkçe ve İngilizce dilleri arasındaki dilbilgisi ve çeviri farklılıkları üzerinde çalışma
3. Hafta Türkçe ve İngilizce dilleri arasındaki çevirilerde bulunan yaygın hatalar üzerine çalışma
4. Hafta Deyimler ve grup fiiller üzerinde çeviri uygulamaları
5. Hafta Atasözleri ve kısa alıntılar üzerinde çeviri uygulamaları
6. Hafta Resmi ve resmi olmayan terimler üzerinde çeviri uygulamaları
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Çeviride kültürler arası farklılıklar üzerine çalışmalar
9. Hafta Çeviride semantik çeşitlemeler üzerine çalışmalar
10. Hafta Kısa ve basit edebi metinler üzerinde çeviri uygulamaları
11. Hafta Basit ve günlük medya metinleri çeviri uygulamaları
12. Hafta Çeviride kültürler arası farklılıklar üzerine çalışmalar
13. Hafta Çeviri teknikleri üzerine alıştırmalar
14. Hafta Final Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğr 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 10 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri