ELIT 208

İngiliz Kültür Tarihi

Dersin Adı: ELIT 208 İngiliz Kültür Tarihi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Musman,Richard, Britain Today, UK: Longman, 1982. O`Driscoll,James, Britain For Learners of English, Second Edition, Oxford: Oxford University Press, 2009.
Yardımcı Ders Kitabı Vaughan-Rees, Michael, Sweeney, Geraldine and Cassidy, Picot, In Britain 21ST Century Edition, Londom: Chancerel International, 2000.
Dersin Amacı Öğrencilere Britanya kültürü ve tarihi hakkında gerekli ve yeterli bilgi sağlamaktır.
Dersin Özeti

Britanya kültürünü ve tarihini tanıtan bir derstir. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Öğrenciler bu dersi başarıyla geçtiklerinde, Britanya kavramının içeriğini ve Britanya’nın coğrafi, ırksal ve toplumsal yapısını öğreneceklerdir.

2. Britanya’nın tarihsel geçmişi, yapılan önemli savaşlar ve tarihe damgasını vuran diğer olay ve kişiler hakkında yeterli bilgiye sahip olacaklardır.

3. Britanya halkının yaşam tarzı ve davranış biçimlerini yeterince öğrenme şansı elde edeceklerdir.

4. Britanya Anayasası ve mevcut durumu hakkında geniş bilgi edineceklerdir.

5. Britanya’nın günümüzdeki yönetimi, yapılan seçimler, mevcut siyasal partiler, yerel ve ulusal bazda yönetim organları, kraliçelik kurumuna ilişkin gerekli bilgileri elde edeceklerdir.

6. Britanya kültür ve tarihine etkileyen unsurları öğrenecekler. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Britanya kavramı ve coğrafi konum.
2. Hafta Britanya’nın tarihsel geçmişi
3. Hafta İskoçya, İrlanda ve Galler
4. Hafta Britanya’nın ırksal ve ulusal yapıs
5. Hafta Britanyalıların davranış ve yaşayış biçimleri
6. Hafta Britanyalıların yerleşim tarzı
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Britanya’nın nüfus yapısı
9. Hafta Britanya anayasası
10. Hafta Britanya’da krallık ve kraliçe
11. Hafta Britanya’da yönetim
12. Hafta Britanya’da partiler
13. Hafta Britanya Meclisi
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri