ELIT 206

İngiliz Şiiri II

Dersin Adı: ELIT 206 İngiliz Şiiri II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı W. R. J Barron. English Medieval Romance.
Yardımcı Ders Kitabı Helen Cooper. The Oxford Guides to Chaucer: The Canterbury Tales.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin Anglo-Sakson döneminden Rönesans dönemine kadar olan Ortaçağ İngiliz edebiyatını ve edebi türlerinin nasıl geliştiğini gözlemleyebilecek ve seçilmiş olan edebi eserleri söz konusu gelişmeler ışığında yorumlayabilecek bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti
 
Bu derste, Anglo-Sakson dönemi, tarihi ve edebiyatı tanıtılır, Ortaçağ İngiliz tarihi, kültürü ve edebiyatı hakkında bilgi verilir. Ayrıca, Eski İngiliz edebiyatı ve Ortaçağ İngiliz edebiyatı yazar ve eserlerinden örnekler incelenir.  

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Anglo-Sakson dönemi edebiyatını kültürel, sosyal ve tarihsel bağlamda algılar.
  2. Dönem edebi türlerinden dini ve epik (destan) edebiyatın farklarını tartışır.
  3. Eski İngiliz edebiyatı ve Ortaçağ İngiliz edebiyatı arasındaki farklılıkları algılar.
  4. Ortaçağ'da kültürel, sosyal ve tarihsel bağlamda gelişen edebi türleri ve özelliklerini açıklar.
  5. romans geleneğini ve bu alanda eser vermiş yazarları tartışır, romans özelliklerini tanımlar, eserlerde bulur ve epikle kıyaslar.
  6. rüya şiir ve alegori geleneğini ve bu alanda eser vermiş yazarları tartışır, bu türlerin özelliklerini tanımlar, eserlerde bulur.
  7. Ortaçağ kadın yazarları ve eserlerini yorumlar ve tartışır.
  8. Chaucer'ı ve hikaye içinde hikaye geleneğini yorumlar ve tartışır, özelliklerini eserlerde bulur, öncülleriyle farklarını ve benzerliklerini sıralar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve Ortaçağ terim ve kavramlarının açıklanması
2. Hafta Eski İngiliz edebiyatı, kültürü ve tarihi
3. Hafta Destan geleneği ve Beowulf
4. Hafta Eski İngiliz dini edebiyatı
5. Hafta Ortaçağ İngiliz edebiyatı, kültürü ve edebi türleri
6. Hafta Romans geleneği
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Romans geleneği ve Sir Gawain and the Green Knight
9. Hafta Rüya şiir geleneği ve alegori
10. Hafta Rüya şiir geleneği yazar ve eserleri
11. Hafta Ortaçağ kadın yazarlar ve eserleri
12. Hafta Chaucer ve hikâye içinde hikâye geleneği
13. Hafta Chaucer ve hikâye içinde hikâye geleneği
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri