ELIT 204

İngiliz Romanı II

Dersin Adı: ELIT 204 İngiliz Romanı II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Gilmour, Robin (1993). The Victorian Period. Essex: Longman Group. David, Deidre (2001). The Cambridge Companion to the Victorian Novel. Cambridge: Cambridge University Press. Mitchell, Sally (2009). Daily Life in Victorian England. Westport: Greenwood Pr
Yardımcı Ders Kitabı The Narrator, the Reader, and Ambiguity
Dersin Amacı Öğrencilerin 19. Yüzyıl özelliklerini ve eserlerini tanıyıp yorumlayabilmesi amaçlanmaktadır. Jane Austen, Charles Dickens, George Eliot, Thomas Hardy gibi yüzyılın önemli yazarlarının esenlerlerinden örneklemeler okunarak çalışmalar yapmaktır.
Dersin Özeti

Bu ders, 19. yüzyıl İngiliz romanın derinlemesine analizini içerir. Öğrenciler, dönemin sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özelliklerini ve roman türlerini öğrenirler. Dönemin başlıca yazarları ve eserleri incelenir.  

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. 19. yüzyıl İngiliz Edebiyatının belli başlı romancıları ve romanlarını bilmek. İngiliz Edebiyatında romanın gelişimini kültürel gelişmeler ışığında ve çerçevesinde takip edebilmek.

2.Romanın 19. Yüzyılda İngiltere’deki  (Victoria dönemi) gelişimini sosyal, ekonomik, politik ve felsefi yönlerden incelemek.

3.Bu dönemde gelişen roman çeşitlerini öğrenecek ve sınıf içinde yapılacak olan tartışmalar yoluyla dönemin önemli yazarlarının eserlerini yorumlamak.

4. 19.yüzyıl İngiliz romanını diğer Avrupa roman geleneğinden ayıran belli başlı özellikleri bilmek.   

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kraliçe Victoria dönemi İngilteresi siyasi gelişmeler
2. Hafta Kraliçe Victoria dönemi İngilteresi ekonomik gelişmeler
3. Hafta Kraliçe Victoria dönemi İngilteresi kültürel gelişmeler
4. Hafta Kraliçe Victoria dönemi roman geleneği: romanda gerçekçi akım ve gotik gelenek
5. Hafta Charlotte Bronte ve İngiliz yazınındaki yeri
6. Hafta Charlotte Bronte, Jane Eyre: romanın unsurları ve semboller
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Emily Bronte ve İngiliz yazınındaki yeri
9. Hafta Emily Bronte, Wuthering Heights romanın unsurları ve semboller
10. Hafta Charles Dickens ve İngiliz yazınındaki yeri
11. Hafta Charles Dickens, Hard Times: romanın unsurları ve endüstri devrimi sonrası İngiliz şehirlerine bakış açısı
12. Hafta Bram Stoker ve İngiliz yazınındaki yeri
13. Hafta Bram Stoker, Dracula: romanın unsurları ve gotik yazın geleneğini örnekleyen yönü
14. Hafta Soru ve Cevaplar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğr 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri