ELIT 203

İngiliz Romanı I

Dersin Adı: ELIT 203 İngiliz Romanı I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Defoe, Daniel (1994). Robinson Crusoe. London: Penguin. Richardson, Samuel (1962). Clarissa. Boston: Houghton Mufflin-Riverside.
Yardımcı Ders Kitabı Ermarth, Elizabeth Deeds, The English novel in history, 1840-1895 Routledge London.
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci romanın bir edebi tür olarak nasıl incelenmesi gerektiğini, 18. Yüzyılda İngiltere’deki gelişimini sosyal, ekonomik, politik ve felsefi yönlerden inceleyerek, o dönemde gelişen roman çeşitlerini öğrenecek ve sınıf içinde yapılacak olan tartışmalar yoluyla dönemin önemli yazarlarının eserlerini yorumlayacaktır
Dersin Özeti

Bu ders, 18. yüzyıl İngiliz romanın derinlemesine analizini içerir. Öğrenciler, dönemin sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özelliklerini ve roman türlerini öğrenirler. Dönemin başlıca yazarları ve eserleri incelenir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.18. yüzyılda İngiliz tarihine ilişkin temel gelişmeleri tanımlar ve  yüzyılda İngiliz politikasını, ekonomisini, sosyolojisini ve kültürünü yorumlar.

2.18. yüzyılda İngiliz tarihinin, politikasının, ekonomisinin, sosyolojisinin ve kültürünün 18. yüzyıl İngiliz romanı ile ilişkisini tanımlar ve etkileşimini açıklar. Hem roman türünün gelişimini hem de yazarların türün oluşumu sürecinde seçtikleri farklı yönleri inceler.

 3.İngiliz romanının roman türü ve kuramı için önemini tartışır ve bu türe kazandırdıklarını değerlendirir.

4. 18. yüzyıl İngiliz romanını eleştirel bir gözle çözümler.  Edebi metinleri sosyal bağlamda tartışma becerisini geliştirir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta 18. yüzyıl İngiliz tarihi, politikası, ekonomisi, sosyolojisi ve kültürüne giriş
2. Hafta Romanın doğuşu ve gelişimi, 18. yüzyıl İngiliz romanına giriş
3. Hafta Daniel Defoe, Robinson Crusoe
4. Hafta Daniel Defoe, Robinson Crusoe
5. Hafta Epistolary (mektuplardan oluşan) romana giriş
6. Hafta Samuel Richardson, Clarissa
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Samuel Richardson, Clarissa
9. Hafta Henry Fielding, Joseph Andrews
10. Hafta Gotik romana giriş
11. Hafta Mary Shelley, Frankenstein
12. Hafta 19. yüzyıl İngilteresi
13. Hafta Jane Austen, Pride and Prejudice
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri