ELIT 1XX

Bölüm Seçmeli

Dersin Adı: ELIT 1XX Bölüm Seçmeli
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Mythology, Edith Hamilton
Yardımcı Ders Kitabı Classical Mythology & More: A Reader Workbook,Marianthe Cloaks &Mary Joan Masello. Powell, Barry B. Classical Myth.
Dersin Amacı Batı edebiyatının temellerini teşkil eden ve Batı düşüncesinde önemli bir yere sahip olan Klasik ve Roma mitolojilerini tanıtmak. Sanat ve felsefe dünyasına yön veren mitolojik söylenceleri ve mitolojik figürleri ve bunların Avrupa düşünce sistemiyle olan ilişkisini ve bu söylencelerin günümüzde ne anlama geldiğini tartışma ortamında incelemektir.
Dersin Özeti

Yunan Mitolojisinin tanımı ve tarihi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İngiliz edebiyatına esin kaynağı olan mitoloji kahramanları ve karakterleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklardır.

2. Mitolojinin sadece Eski Yunan ve Roma coğrafyasına ait olmadığını, üzerinde yaşadığımız toprakların yani Anadolu’nun çok önemli uygarlıklara ev sahipliği yaptığı bilincini geliştirmiş olacaklardır.

3. Anadolu’da ortaya çıkmış farklı medeniyetleri karşılaştırma yeteneğini kazanmış olacaklardır.

4. Yunan mitolojisindeki temel kavramlar hakkında bilgi edineceklerdir.

5. Antik dünyada mit kavramının kökenlerini ve insan tecrübesi olarak mitolojinin tarihi ve gelişimini kavrar.

6. Mitolojinin gelişimi üzerindeki sosyal, politik ve kültürel etkileri tanımlar.

7.  Klasik mitlerin edebi özelliklerini kavrar ve tartışır.

8.  Önemli edebi figürleri ve bu figürlerin klasik mitolojinin gelişimine olan katkılarını tartışır 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mitoloji nedir? Mitolojinin önemi nedir?
2. Hafta Tanrılar
3. Hafta İki büyük yeryüzü tanrısı
4. Hafta Dünyanın ve insanın yaradılışı
5. Hafta İlk kahramanlar
6. Hafta Aşk ve serüven öyküleri
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Altın Post’un aranışı
9. Hafta Altın Post’un aranışı
10. Hafta Dört büyük serüven
11. Hafta Theseus, Herakles, Atalante
12. Hafta Aineas’ın serüvenleri
13. Hafta Atreus Soyu ve Thebai Soyu
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri