ELIT 107

İleri Gramer I

Dersin Adı: ELIT 107 İleri Gramer I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Grammar Dimentions 4,Form, Meaning, and Use, Jan Frodesen and Janet Eyring,, Heinle&Heinle Publishers,Boston,2004
Yardımcı Ders Kitabı 1.Grammar Dimentions 4,Form, Meaning, and Use, Jan Frodesen and Janet Eyring,, Heinle&Heinle Publishers,Boston,2004
Dersin Amacı Programa katılan öğrencinin önceden kazandığı İngilizce Dil Bilgisi bilgilerini, ileri ve değişik alanlara ilişkin öğrenme içerikleri ve etkinlikleri ile besleyerek, okuduğunu anlama, anladığını ifade edebilme becerisi kazandırmayı amaçlar.
Dersin Özeti

Basit cümle bilgisini, sıra bağlı cümle ve bileşik cümle yapısına  dönüştürebilme becerisi ve uygulaması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1- Basit düzeyde bildiği İngilizce cümle yapısını , sıra bağlı cümleye dönüştürebilir.

2- Bileşik cümleye dönüştürebilir.

3- İç içe karmaşık cümle yazmayı ve doğru bağlaçlar kullanmayı  bilir.

4- Basit cümledeki Özne ve nesne öğelerinin yerine isim yan cümlesi koyarak  birleşik cümleler üretebilir, söyleyebilir.

5- Basit cümledeki sıfat yerine, sıfat yan cümlesi koyarak bileşik cümle üretebilir, söyleyebilir.

6-  Edilgen  veya ettirgen cümleyi yazılı ve sözlü  ifade edebilir, 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Intermediate İngilizce Gramerinin Hatırlatılmasına yönelik Tekrar Dersi.İngilizce Tense ‘ler içinde basit, etken cümle
2. Hafta İngilizce Tense’ler içinde , basit cümle yapısı bağlamında, edilgen ve ettirgen anlatım ve yazım grameri.
3. Hafta Modal’ ların, present, past ve perfect hallerinin yazılı ve sözlü anlatımda kullanımı
4. Hafta Modal’ların İngilizce gramerindeki kullanımı(devam)
5. Hafta İngilizcede Sıra bağlı cümleler ,bu cümlelerde kullanılabilecek bağlaçların öğretimi ve uygulaması.
6. Hafta Relative Clause, Noun Clause, If clause, Time Clause diye öğretilmiş olan eski bilgileri irdeleyerek bileşik cümle yapısına Giriş
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Özne ve nesne görevi almış isim yan cümlelerinin ,Bileşik cümle içinde incelenmesi.
9. Hafta İsim yan cümlelerinin öğretimine devam ve öğrenci merkezli uygulamalar, dönem ödevlerinin tasarımı
10. Hafta İngilizcede Dolaylı Anlatımın Sözlü ve Yazılı Gramer yapısı ve bu yapının İsim Yan cümleleriyle ilişkilendirilmesi.
11. Hafta İngilizcede Wish Clause diye öğretilmiş olan Gramer yapısının ve benzeri yapıların Bileşik cümle bağlamında, isim yan cümleciği bilgisi ile ilişkilendirilmesi ve sınıf içi uygulama çalışmaları
12. Hafta Relative clause ve Sıfat Yan cümleciklerinin Bileşik cümle bağlamında Tanımlanması ve uygulama çalışmaları.
13. Hafta Modal’ ların Bileşik cümlelerde kullanımı çalışmaları.
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri