ELIT 106

İngiliz Edebiyatına Giriş II

Dersin Adı: ELIT 106 İngiliz Edebiyatına Giriş II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı English Literature, Anthony Burgess,Longman, 1971
Yardımcı Ders Kitabı An Introductory Guide to English Literature, Martin Stephen, Longman York Press, 1986
Dersin Amacı ELIT 105 kodlu dersin devamı olan bu derste İngiliz edebiyatının Romantik dönemden başlamak üzere 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan gelişimi başlıca yazarlardan seçilen metinlerle incelenmekte; belli başlı akımların genel özellikleri üzerinde durulmaktadır.
Dersin Özeti

İngiliz Edebiyatına anahatlarıyla bakış 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Bu dersin sonunda öğrenci İngiliz Edebiyatını 19. Yüzyıldan 20. yüzyılın sonuna kadar olan tarihsel, edebi ve kültürel süreci içerisinde değerlendirebilecektir.

2. Edebiyatın ve edebi türlerin bu süreç içinde nasıl geliştiğini gözlemleyebilecek ve şeçilmiş olan edebi eserleri sözkonusu gelişmeler ışığında yorumlayabilecektir.

3. Bölümdeki eğitim boyunca edebiyat bağlamında işlenen konulara bir giriş niteliğindeki bu ders öğrenciye bu konuları kavramasına kolaylık tanıyacağı gibi ona eleştirel düşünmeyi de öğretecektir.

4. İngiliz Edebiyatının önemli eserleri hakkında özlü bilgiye sahip olacaktır.

5.  Öğrenciler farklı edebi türleri öğrenecek ve bu edebi türlere örnek teşkil edecek eserleri inceleyecek nitelik elde edeceklerdir.

6. Öğrenciler bu derste edindikleri temel bilgilerle tüm diğer derslere daha kolay adapte olabileceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Romantik akımın öncüleri: T. Gray, R. Burns, W. Blake.
2. Hafta 1. ve 2. kuşak romantik şairler: Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats
3. Hafta Viktoria dönemi: Bronte kardeşler, C. Dickens, W. M. Thackeray
4. Hafta G. Eliot, T. Hardy, R. L. Stevenson, R. Kipling
5. Hafta A. Tennyson, M. Arnold, R. Browning.
6. Hafta C.Rossetti, B. Shaw, O.Wilde
7. Hafta Arasınav
8. Hafta 20. Yüzyıl: J. Conrad, E.M. Forster, K. Mansfield,D.H. Lawrence, W. B. Yeats.
9. Hafta Savaş Şairleri: R. Brooke, S. Sassoon, W. Owen.
10. Hafta Modernizm ve modernist akımlar.
11. Hafta T.S. Eliot, J. Joyce, V. Woolf.
12. Hafta A. Huxley, G. Orwell, W. Golding
13. Hafta J. Osborne, H. Pinter, S. Beckett
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri