ELIT 104

Yazma Becerileri

Dersin Adı: ELIT 104 Yazma Becerileri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1-First Step in Academic Writing 2, Ann Hogue, Pearson Education.Inc. USA, 2008. 2-Great Paragraphs, Keith S.Folse,Elene Vestri Solomon, Heinle Cengage Learning, Boston USA, 2002 3-From Reading to Writing 2, Karen Blanchard,Lynn Bonesteel, Pearson Educati
Yardımcı Ders Kitabı Paragraph Development, Martin L. Arnaudet, Mary Ellen Barrett,Prentice-Hall international Limited, UK, 1990
Dersin Amacı Akademik yazma becerisi kazanmanın ilk aşaması denilebilecek olan, paragraf yazmanın bütün inceliklerini bilmeyi ve uygulamayı amaçlar.
Dersin Özeti

1-Topic Sentence- Başlangıç cümlesi yazmak.  2-Paragrafa, içeriğine uygun başlık yazabilmek. 3-Paragrafın içeriğine göre Anahtar Kelimeler yaratabilmek. 4-Anahtar kelimeleri, Başlangıç Cümlesinin içine sırasına göre yerleştirmek 5-Sırasına göre yerleştirilmiş anahtar kelimeleri açarak onlara ilişkin destekleyici cümleler yazabilmek. 6-Destekleyici cümlelerin, basit, sıra bağlı veya bileşik türlerini tanımak, aynılarından kendisinin yazabilmesi. 7-Paragrafın sonuç cümlesini yazabilmek. 8-Paragrafta Bütünlük ne demektir?  anlamak ve uygulayabilmek. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Paragrafta Topic Sentence- Başlangıç Cümlesi denilebilecek ifadenin ne olduğunu, nasıl düzenlendiğini bilir, kendi paragrafı için kendi başlangıç cümlesini yazabilir.

2- Paragrafın Başlığı ile Başlangıç Cümlesini karıştırmadan ilişkilendirebilir.

 3- Paragrafta anlatılacak konulara ilişkin olmak üzere, başlangıç cümlesinin içine Anahtar Kelimeleri koyabilir.

4- Başlangıç cümlesi içinde, önemine göre sıralanmış olan anahtar kelimeler ile paragrafın içinde yer alan Destekleyici Cümleleri ilişkilendirebilir.

5- Paragrafın Sonuç Cümlesini yazabilir.

6- Sonuç cümlesi ile paragrafın başlığını ilişkilendirmeyi bilir ve uygular.

7- Başlangıç cümlesi ve anahtar kelimeler ile anlamsal ilişkisi olmayan konu dışı cümlelerin paragrafta yer almaması gerektiğini bilir ve yanlış cümleleri paragraf içinde ayırt edebilir.

8- Paragrafın sonuç cümlesini yazabilir ve bunu başlık cümlesi ile ilişkilendirebilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İngilizce de ve Türkçede Cümle Nedir? Paragraf Nedir? Kompozisyon Nedir?
2. Hafta Paragrafta Başlangıç Cümlesini tanıma ve uygulama çalışmaları
3. Hafta Anahtar kelime veya kelimeler üretebilme alıştırmaları ve bunların Başlangıç Cümlesi içinde ifade edilişi
4. Hafta Anahtar Kelimelere göre ,destekleyici cümleler yazma becerileri.
5. Hafta Kullanılan cümlelerin organizasyonu , imla ve gramer çalışmaları
6. Hafta Sıra Bağlı Cümle çalışmaları, and, or, but, yet, either…or, neither….nor lu cümle yapılar
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Prewriting activity: Clustering çalışmaları ve Paragrafın Sonuç Cümlesini yazma alıştırmaları.
9. Hafta Paragrafın Topic Sentence ile supporting sentences ve Concluding sentence arasındaki ilişki çalışmaları.
10. Hafta Supporting sentence’ lerin gramer bağlamında çeşitleri ve paragraf içinde Listing signals kullanma çalışmaları.
11. Hafta Supporting sentence’ lerin compound veya complex cümleler olarak , paragrafta anlatılacak konuya göre seçimi çalışmaları.
12. Hafta Supporting sentence ‘larda complex cümlelerden kısaltılarak oluşturulan infinitive veya prepositional phrase’ li anlatımların kullanılması alıştırmaları
13. Hafta Paragraf yazma ve dönem ödevi çalışmaları
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri