ELIT 101

Metin Okuma ve İnceleme I

Dersin Adı: ELIT 101 Metin Okuma ve İnceleme I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Effective Reading, Simon Greenall and Michael Swan, Cambridge University Press, 1995. 2. Jane Austen, Sense and Sensibility 3. Charles Dickens, A Christmas Carol 4. Charlotte Bronte, Jane Eyre 5. Judith Kay and Rosemary Gelshenen, Discovering Fiction I
Yardımcı Ders Kitabı Cuddon, J. A., The Penguin Dictionary of Lirerary Terms and Literary Theory, England: Penguin, 1998. Beckson, Karl and Ganz, Arthur, Literary Terms A Dictionary, London: Ansre Deutsch, 1989.
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin edebi metinler ve okuma parçaları aracılığıyla, okuma ve yazma becerilerini arttırmalarını hedeflemektedir.
Dersin Özeti

Metinlere analitik, eleştirel ve edebi bir yaklaşım edinmelerini sağlamak. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Öğrenciler bu dersi başarıyla geçtiklerinde, edebiyatın tanımı ve doğası hakkında bilgi edineceklerdir.

2. Edebiyat kuramları hakkında yeterli bilgiye sahip olacaklardır.

3. Edebiyata mimetik, dışavurumcu ve duyuşsal bakışların içeriğini öğreneceklerdir.

4. Temel edebi terimler ve kavramlar hakkında bilgi edineceklerdir.

5. Temel edebi terimler ve kavramlar hakkında bilgi edineceklerdir.

6. Edebi bakış açısının edebi esere uygulanış biçimlerini öğreneceklerdir.

7. Edebiyat kuramları hakkında edindikleri bilgiler ışığında bir eser hakkında değerlendirmeler de bulunabileceklerdir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Metin İncelemesine Giriş
2. Hafta Okuma Teknikleri, Aktif Okuma ‘’ Sense and Sensibility ’’
3. Hafta Farklı görüş açılarını yansıtan iki makale, ‘’ Hong Kong ‘’
4. Hafta Özet Çıkarma ‘’ People and Personalities ’’
5. Hafta Yazarın amacını bulma, ‘’ The Lost Sister ‘’
6. Hafta Kısa öykü, ‘’ Wishire Bus ‘’
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Öykü İnceleme, ‘’ The Children ‘’
9. Hafta Çıkarımda Bulunma, ‘’ Sparring Over English Only ‘’
10. Hafta Sözlük Anlamı ve Yan Anlamı Bulma
11. Hafta A Christmas Carol
12. Hafta Öykü, ‘’ Jane Eyre ‘’
13. Hafta Medicine
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri