EHT 211

Uydu Haberleşmesi

Dersin Adı: EHT 211 Uydu Haberleşmesi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı öğr.gör. Negin MANSHOURİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı haberleşme nedir, modulasyon yöntemleri, uydu çeşitleri, 1. Haberleşme sistemlerinde modülasyonun gerekliliğini öğreneceksiniz. Analog haberleşmede genlik ve frekans modülasyonunu kullanacaksınız. 2. Sayısal haberleşmede kullanılan darbe kod modülas
Dersin Özeti
Bu modül sonunda, analog ve sayısal haberleşmenin temel prensiplerini, haberleşme
sistemlerinde kullanılan modülasyon çeşitlerinden genlik modülasyonu, frekans
modülasyonu ve darbe kod modülasyonunu öğrenmiş olacaksınız.
Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde elektronik haberleşme insanlar arası
iletişimin büyük bir yüzdesini sağlar duruma gelmiştir. Bunun nedenleri bilgisayar ve
internet kullanımının yaygınlaşması, tv ve radyo yayınlarının artması ile elektronik iletişimin
diğer haberleşme yöntemlerine göre çok daha yaygın ve hızlı hale gelmesidir.
Elektronik haberleşme cihazlarının bu derece yaygın ve etkin kullanıldığı günümüzde
bu tür cihazların kurulumu bakım ve onarımını yapabilmek için temel olarak bu cihazların
birbirleriyle haberleşme mantığını bilmemiz gerekir. Cihazların türü markası ve modeli
farklılık gösterse de temel iletişim prensipleri hep aynıdır.
Bu kitapçıkta elektronik haberleşme cihazlarında en yaygın olarak kullanılan
modülasyon çeşitlerinden frekans modülasyonu, genlik modülasyonu ve darbe kod
modülasyonu prensipleri anlatılmaktadır.
Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak 2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 4 Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazandırmak. 5 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 8 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 9 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 10 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 2 15
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta analog haberleşme nedir, temel kavramlar
2. Hafta modülasyon nedir
3. Hafta iletim kabloları
4. Hafta fiber optik kablolar
5. Hafta VSB: (Vestigal-Side Band) Artık yan bant modülasyonu SSB: (Single Side Band)Tek yan bant modülasyonu DSB: (Duble Side Band )Çift yan bant modülasyonu
6. Hafta PM: (Phase Modulation) Faz modülasyonu FM: (Frequency Modulation) Frekans modülasyonu PCM: (Pulse Code Modulation)Darbe kod modülasyonu
7. Hafta PPM: (Pulse Position Modulation )Darbe pozisyon modülasyonu PWM: (Pulse Width Modulation )Darbe genişlik modülasyonu PAM: (Pulse Amplitude Modulation )Darbe genlik modülasyonu ifade etmektedir.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta saysal haberleşme, temel kavramlar
10. Hafta gürültü çeşitleri
11. Hafta kodlama
12. Hafta data gönderimi
13. Hafta kuantalama
14. Hafta ölçme ve değerlendirme QUİZ
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak 4 5 4 4 4
PY2) 2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 4 4 4 5
PY3) 3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 1 3 5 4
PY4) 4 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 4 5 1 4
PY5) 5 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 1 5 5 4 5
PY6) 6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 5 5 5 5
PY7) 7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 4 4 3 1 4
PY8) 8 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 4 4 4 5 4
PY9) 9 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 3 3 5 5 5
PY10) 10 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 3 3 4 4 4
PY11) 11 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak 5 4 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 0 3 9
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 2 0 3 6
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 0 5 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 0 5 10
Ara Sınavlar 1 0 3 3
Yari Yılsonu sınavı 1 0 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri