EHT 207

Mesleki Matematik

Dersin Adı: EHT 207 Mesleki Matematik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı öğr.gör. Negin MANSHOURİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Diğer derslerde edinilen teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak üretebilmek, araştırma ve tasarımla
Dersin Özeti
Sistem Analizi ve Tasarımına Giris
Bilgi Sistemi ve Bilgi Sistemi Tipleri,Bilgi Sistemi Gelistirme Süreci
Sistem Analisti Görev ve Yetenekleri,Ön inceleme ve Fizibilite Analizi
Sistem Analizi: Veri Toplama
Sistem Analizi: Veri Modelleme
Sistem Tasarımı
Arabirim Tasarımı
Sistem Gerçeklestirme, CASE ve Yeni Sisteme Geçme Süreci
Sistem Bakım ve Destegi
Proje Sunumları
Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Proje konusunun belirleyebilmek ve litaratür araştırması yapabilme

2) Fizibilite çalışmaları yapabilmek

3) Bir projeyi gerçekleştirmek için proses adımlarını belirleyebilmek

4) Projeyi tamamlamak

5) Projenin sunumunu hazırlamak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Konunun Kapsamının Belirlenmesi
2. Hafta Taslak hazırlanması
3. Hafta Fizibilite çalışması
4. Hafta Fizibilite çalışması
5. Hafta Projenin Uygulanması
6. Hafta Projenin Uygulanması
7. Hafta Projenin Uygulanması
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta bilgi sistemlerin geliştirmesi
10. Hafta gelişim süreçi
11. Hafta örnekler
12. Hafta ön inceleme ve fizibilite
13. Hafta ön inceleme ve fizibilite
14. Hafta Qüiz
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak 4 2 5 3 4
PY2) 2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 5 3 4 3
PY3) 3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 4 5 5 4
PY4) 4 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 5 4 4 4
PY5) 5 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 4 5 5 4
PY6) 6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 5 5 4 5
PY7) 7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 5 4 5 5 4
PY8) 8 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 5 5 4 5 5
PY9) 9 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 4 4 4 4 4
PY10) 10 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 4 4 4 5 5
PY11) 11 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 6 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 4 8
Sunum / Seminer hazırlama 2 0 10 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 0 10 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 3 0 10 30
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 0 5 5
Ara Sınavlar 1 0 18 18
Yari Yılsonu sınavı 1 0 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 210
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri