EHT 202

Antenler ve Mikrodalga

Dersin Adı: EHT 202 Antenler ve Mikrodalga
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Radyo dalgalarının kablosuz ve kablolu ortamdaki davranışını anlamak ve Antenlerin çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Özeti

1 Elektromanyetik dalga bileşenlerini, dalga düzeylerini ve aralarındaki ilişkiler , Ortamın karakteristik empedansını hesaplama , Radyo dalgalarının yayılma hızı, dalga boyu ve frekans aralarındaki özellikler , Işık dalgaları ile radyo dalgaları arasındaki farklılıklar , Anten tersliğini ve polarizasyonunu tanımlama ,  Elektromanyetik enerji ve enerji toplama yönlerinden bir antenin fonksiyonu ,  Düşey olarak kutuplandırılmış dalga üretimi için bir verici anteni tasarımı Bir antenin yayın aralığını tanımlama

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Radyo Dalgaları Hakkında Bilgi sahibi Olmak

2 Anten Uygulamaları Yapmak

3 Mikrodalga Elemanları Kullanmak

4 Mikrodalga Sistemleri Kullanmak

5 R/L (Radyo Link) Sistemleri Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Elektromanyetik dalga bileşenlerini, dalga düzeylerini ve aralarındaki ilişkiler
2. Hafta Ortamın karakteristik empedansını hesaplama
3. Hafta Radyo dalgalarının yayılma hızı, dalga boyu ve frekans aralarındaki özellikler
4. Hafta Işık dalgaları ile radyo dalgaları arasındaki farklılıklar
5. Hafta Anten tersliğini ve polarizasyonunu tanımlama
6. Hafta Elektromanyetik enerji ve enerji toplama yönlerinden bir antenin fonksiyonu
7. Hafta Düşey olarak kutuplandırılmış dalga üretimi için bir verici anteni tasarımı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bir antenin yayın aralığını tanımlama
10. Hafta Bir antenin verimliliğini hesaplama
11. Hafta Bir antenin resonans frekansını belirlemek için gereken etkileri hesaplama
12. Hafta Dalga klavuzları ile iletim hatları yada serbest uzaydaki radyo dalgasının yayılmasına ait temel farklar
13. Hafta Karşılaştırma yoluyla bir dalga klavuzunun frekans kısıtlılığını, zayıflığını, asalak radyosunu ve güç kullanma
14. Hafta Karşılaştırma yoluyla bir dalga klavuzunun frekans kısıtlılığını, zayıflığını, asalak radyosunu ve güç kullanma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak 4 4 4 4 4
PY2) 2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 3 4 4 5 5
PY3) 3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 5 4 3 3
PY4) 4 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 4 5 4 3
PY5) 5 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 3 4 5 4
PY6) 6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 3 4 4 5
PY7) 7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 4 5 5 5 4
PY8) 8 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 5 4 4 3 4
PY9) 9 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 4 3 4 4 3
PY10) 10 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 5 3 4 2 3
PY11) 11 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak 5 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 15 0 4 60
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 4 8
Sunum / Seminer hazırlama 3 0 5 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 15 0 2 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 5 0 4 20
Ara Sınavlar 1 13 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 24
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri