EHT 104

Analog Elektronik-I

Dersin Adı: EHT 104 Analog Elektronik-I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı öğr.gör. Negin MANSHOURİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Elektrik devreleri ile ilgili temel kavramların anlaşılması, doğru akım devrelerinin sürekli durumdaki çözüm yöntemlerinin öğrenilmesi, ohm kanunu, simetrik devreler
Dersin Özeti

Temel kavramlar, elektrik enerjisi, iş ve güç kavramları, Kirşof yasaları, devre analiz yöntemleri (kol akımları, süper pozisyon, thevenin ve norton teoremleri), birinci dereceden devre çözümleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Elektrik devrelerinin temel yasalarını kavramak

2) Devre çözüm yöntemlerini kavramak

3) Doğru akım devrelerinin çözümlerini yapabilmek

4) Devrelerin çözüm yollarını analiz edebilmek

5) Devre çözümünde bilgisayar programlarından yararlanabilmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta analog elektronik devrelerine giriş
2. Hafta temel kavramlar
3. Hafta akım ve gerilim paylaşımı
4. Hafta ohm yasası, kvl ve kcl yasası
5. Hafta diyot ve transistör tanım ve karekterstikleri
6. Hafta soru çözumu
7. Hafta soru çözumu
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta thevenin norton teoremleri
10. Hafta soru çözumu
11. Hafta sunum
12. Hafta quiz
13. Hafta simetrik devreler
14. Hafta ölçme ve değerlendirme QUİZ
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak 5 4 4 3 4
PY2) 2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 5 4 4 4 4
PY3) 3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 4 4 4 5 4
PY4) 4 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 5 5 5 3 5
PY5) 5 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 3 5 5 4
PY6) 6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 5 5 5 4
PY7) 7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 5 4 5 5 4
PY8) 8 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 5 4 4 4 4
PY9) 9 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 5 4 4 4 4
PY10) 10 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 4 4 4 3 4
PY11) 11 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak 5 5 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 6 78
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 0 10 50
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 7 7
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 3 0 10 30
Ara Sınavlar 1 0 5 5
Yari Yılsonu sınavı 1 0 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri