EHT 102

Alternatif Akım Devre Analizi

Dersin Adı: EHT 102 Alternatif Akım Devre Analizi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı öğr.gör. Negin MANSHOURİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Alternatif Akım (AA) dalga şekilleri ile periyot ve frekans tanımlarının kavranması, AA yük çeşitlerinin tanınması, AA elektrik devreleri ile ilgili temel kavramların ve AA devrelerinin sürekli durumdaki çözüm yöntemlerinin çözme becerisinin kazanılmas
Dersin Özeti

Alternatif akım devrelerinde yük çeşitleri. Seri paralel (R-L) ,(R-C), (R-L-C) devre çözümleri. Aktif, reaktif , görünür güç , güç katsayısı, kavramları.3 fazlı devreler ve 3 fazlı devrelerde güç.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Elektrik devrelerinin temel yasalarını kavramak

2) Devre çözüm yöntemlerini kavramak

3) Doğru akım devrelerinin çözümlerini yapabilmek

4) Devrelerin çözüm yollarını analiz edebilmek

5) Devre çözümünde bilgisayar programlarından yararlanabilmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Alternatif akım (AA) ve alternatif gerilimin tanımı, dalga şekilleri, periyot ve frekans tanımları, sinüs dalgasının ani, etkin, ortalama değerleri, genlik ve şekil katsayıları, AA´ da faz farkı, fazör kavramı,
2. Hafta Alternatif akım (AA) ve alternatif gerilimin tanımı, dalga şekilleri, periyot ve frekans tanımları, sinüs dalgasının ani, etkin, ortalama değerleri, genlik ve şekil katsayıları, AA´ da faz farkı, fazör kavramı
3. Hafta Kompleks sayılarla işlemler.
4. Hafta Alternatif Akım da değişik yüklerin (direnç, bobin ve kapasitör ) sürekli hal davranışları, indüktif ve kapasitif reaktanslı devrelerde akım-gerilim fazörleri, faz farkları
5. Hafta Seri bağlı direnç- bobin (R-L), direnç- kondansatör (R-C) ve R-L-C devrelerinde kompleks sayılarla empedans hesaplaması, ohm kanununun uygulanması ve örnek problemler.
6. Hafta Seri bağlı direnç- bobin (R-L), direnç- kondansatör (R-C) ve R-L-C devrelerinde kompleks sayılarla empedans hesaplaması, ohm kanununun uygulanması ve örnek problemler
7. Hafta Paralel R-L, R-C ve R-L-C devrelerde kompleks sayılarla empedans hesaplanması,ohm kanunu uygulamaları, örnek problem çözümleri.a
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Paralel R-L, R-C ve R-L-C devrelerde kompleks sayılarla empedans hesaplanması, ohm kanunu uygulamaları, örnek problem çözümleri.
10. Hafta Alternatif akım devrelerinde güç hesabı; aktif güç, reaktif güç, görünür güç, güç üçgeninin çizilmesi, güç faktörü, güç katsayısının düzeltilmesi.
11. Hafta Alternatif akım devrelerinde güç hesabı; aktif güç, reaktif güç, görünür güç, güç üçgeninin çizilmesi, güç faktörü, güç katsayısının düzeltilmesi.
12. Hafta 2 Üç fazlı gerilimlerin dalga şekilleri, fazör diyagramının çizilmesi, faz gerilimlerinin ve faz akımlarının ani değer denklemleri.
13. Hafta Üç fazlı sistemlerde güç ve gücün hesaplanması ile ilgili problem çözümleri.
14. Hafta ölçme ve değerlendirme QUİZ
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY1) 1 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak 5 4 5 4 5
PY2) PY2) 2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 5 4 5 4 5
PY3) PY3) 3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 4 5 4 5
PY4) PY4) 4 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 5 4 5 4 5
PY5) PY5) 5 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 5 4 5 4 5
PY6) PY6) 6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 4 5 4 5
PY7) PY7) 7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 5 4 5 4 5
PY8) PY8) 8 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 5 4 5 4 5
PY9) PY9) 9 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 5 4 5 4 5
PY10) PY10) 10 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 5 4 5 4 5
PY11) PY11) 11 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak 5 4 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 13 0 1 13
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 5 0 65
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 10 1 11
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 170
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri