EEM 463

Adaptif Filtreler

Dersin Adı: EEM 463 Adaptif Filtreler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Sinyal İşleme
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr.Gülden ELEYAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Haykin, Adaptive Filter Theory, Prentice Hall, 5.Basım
Yardımcı Ders Kitabı A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, “Ayrık zamanlı sinyal işleme”, 3rd Ed., Pearson , D.Manolakis,V.Ingle,S.Kogon, “Statistical and adaptive signal processing”, 2005.
Dersin Amacı Bu dersin amacı sayısal süzgeçlerin yapısını, parametrelerini ve uygulamalarını incelemek, Wiener süzgeçler, LMS ile MATLAB programında sinyal işleme toolbox kullanılarak sayısal filtre tasarımı yapılacaktır.
Dersin Özeti


z dönüşümü, DTFT, FIR, IIR, ADC çevirici, Wiener Süzgeç, Doğrusal tahmin, Steepest Descent, LMS (Least-Mean-Square), Normalised LMS.

 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. FIR ve IIR tipi sayısal filtrelerin tasarım tekniklerini uygulayabilir.

2.Ayrık Fourier dönüşümünü (DFT), uygulamalarını ve FFT tekniği ile gerçeklenmesini tanımlayabilir.

3. Sayısal süzgeçler için uygulamalar yapabilir.

4.İstatistiksel sinyal yapısını anlayarak doğrusal tahmin yapabilir  ve Wiener süzgeç uygulamasını yapabilir.

5.LMS algoritma uygulaması yapabilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 2
Proje/Sunum/Seminer 1
Kisa Sinavlar 3
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genel Filtre Teorisine giriş ve Sinyalin temelleri.
2. Hafta Ayrık zamanlı sistemlerin gerçekleştirilmesi ve örnekleme, spectral gösterim DTFT, DFT.
3. Hafta z dönüşümü
4. Hafta Pencereler kullanarak doğrusal Fazlı FIR tasarımı, FIR örgü süzgeçler.
5. Hafta Sonuz darbe cevaplı filtreler (IIR): Genel teori, kutup-sıfır gösterimi.
6. Hafta IIR Süzgeç Tasarımı
7. Hafta Uyarlanabilir Sinyal İşlemeye giriş
8. Hafta İstatistiksel İşlemler
9. Hafta Wiener süzgeç
10. Hafta Doğrusal Tahmin
11. Hafta Steepest Descent Algoritması
12. Hafta LMS
13. Hafta LMS
14. Hafta NLMS
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır, 5 4 3 4 1
PY2) Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar, 5 4 5 5 1
PY3) Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular, 3 3 1 1 1
PY4) Bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır. 1 1 3 3 1
PY5) Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular, 1 1 4 4 4
PY6) Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, 1 1 3 3 1
PY7) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, 1 3 3 3 1
PY8) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir, 1 1 2 2 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler, 2 1 1 1 1
PY10) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir, 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 178
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri