EEM 468

Astronomide Veri Analizi II

Dersin Adı: EEM 468 Astronomide Veri Analizi II
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç.Dr. Aytap Sezer
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Araştırma, Problem Çözme, Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı Linux İşletim Sistemi Ders Notları
Yardımcı Ders Kitabı Handbook of X-ray Astronomy, by K. Arnaud, R. Smith, and A. Siemiginowska. ISBN: 9780521883733. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011.
Dersin Amacı Astronomide X-ışın uydu verilerinin tayfsal analizlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu analizler için Linux işletim sisteminde HEASOFT yazılımı kullanılacaktır. XSPEC programı altında ısısal ve ısısal olmayan modeller tanıtılacak ve X-ışın verilerine taysal analiz yöntemleri uygulanacaktır.
Dersin Özeti

Uydular, X-ışın verileri, Linux işletim sistemi, Dedektörler, HEASOFT yazılımı, Tayf analizleri, XSPEC modelleri, Tayf modellemeleri.

 
Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Astronomide veri analizlerinin önemini ve analiz yöntemlerini bilir.

2.  X-ışın uydu verilerinin analizleri konusunda deneyimlidir.

3. Tayf analizlerinin basamaklarını anlar, bu basamakları kavrarken fizik ve matematik bilgilerini kullanır.

4. Tayf modelleme yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.

5. HEASOFT, XSPEC yazılımlarını bilir ve analizlerden elde ettigi sonuçları değerlendirir.

 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Linux işletim sistemi tanıtılması ve kurulması
2. Hafta HEASOFT yazılımının indirilmesi ve kurulması
3. Hafta XSELECT, XSPEC programlarının tanıtılması
4. Hafta X-ışın Astronomisi
5. Hafta Dedektörler, CCD (Charge-Coupled Device)’ler
6. Hafta Uydu Gözlemleri
7. Hafta X-ışın verilerinin indirilmesi
8. Hafta X-ışın Tayflarının incelenmesi
9. Hafta XSPEC altındaki modellerin tanıtılması
10. Hafta Response dosyalarının hazırlanması
11. Hafta Arkaplan analizi
12. Hafta Veriye en uygun modelin bulunması
13. Hafta Modelin verdigi parametrelerin belirlenmesi
14. Hafta Tayfsal parametrelerin yorumlanması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 2 3 3 1 5
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 2 3 3 1 3
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 3 4 3 1 3
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 3 4 4 4 1
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 2 3 2 3 2
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 4 3 5 5 5
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 4 4 5 5 5
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 3 3 3 4 3
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 2 2 3 3 3
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 3 4 2 2 4
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 2 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 1 42
Uygulamalı Ders 14 1 1 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 14 1 1 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 18 2 20
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 16 3 19
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri