EEM 464

Örüntü Tanıma

Dersin Adı: EEM 464 Örüntü Tanıma
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme, Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencinin Bayes karar teorisi, doğrusal ayırtaçlar, karar ağaçları, en yakın komşu kümelemesi, yapay sinir ağları gibi temel örüntü tanıma yaklaşımlarına aşina olmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Bayes karar teorisi. Sınıflandırıcılar, doğrusal ayırtaçlar ve karar verme yüzeyleri. Parametre kestirimi. Saklı Markof modelleri. En yakın komşukümelemesi. Doğrusal ayırtaçlar. Yapay sinir ağları. Karar ağaçları. Sıradüzensel kümeleme. Öz düzenleyici özellik haritaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

• Örüntü tanımada yer alan temel sınıflandırma ve

kümeleme teknikleri açıklayabilme

• Sınıflandırma için Bayes karar teorisi kullanabilme

• Sınıflandırma için Doğrusal ayırtaçları kullanabilme

• Saklı Markof modellerini kullanabilme

• Yapay sinir ağlarını kullanabilme

• Kümeleme yöntemlerini uygulayabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Örüntü tanimaya giriş
2. Hafta Örüntü ve sinyeller
3. Hafta Özellik Çikarma
4. Hafta Özellik Çikarma
5. Hafta Özellik Çikarma
6. Hafta Sınıflandırma
7. Hafta PCA
8. Hafta 1.vize
9. Hafta LDA
10. Hafta K_NN
11. Hafta K_NN
12. Hafta K_means
13. Hafta K_means
14. Hafta K_means
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 4 3 1
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 4 4 4 4 1
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 4 4 4 1 4
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 4 4 3 4 4
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 4 4 4 3 4
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 3 3 4 4 3
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 4 4 4 4 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 4 4 3 4 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 4 4 3 4 4
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 4 4 4 3 4
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 3 3 4 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 0 2 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 50 50
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 9 9
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 15 0 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri