EEM 460

Enerji Sistemleri ve Dönüşümü

Dersin Adı: EEM 460 Enerji Sistemleri ve Dönüşümü
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı 1.Enerji sistemleri analizi temel yöntemlerinin incelenmesi 2.Şebeke modellemesi tekniklerinin verilmesi ve analizi 3.Yük akışı ve kısa devre problemlerinin analizi ve çözümü 4. Bilgisayar destekli güç sistemi analiz tekniklerinin tanıtılması ve uygulanması
Dersin Özeti

Enerji sistemlerinin tanıtılması, temel prensipler ve sistem elemanlarının modelleri, birime indirgenmiş sistemler, bara admitans matrisinin hesaplanması, yük akışı analizi ve çözüm yöntemleri, bara empedans matrisinin hesaplanması, şebekede yapılan fiziksel değişikliklerin bara empedans matrisine yansıtılması, kısa devre analizleri için şebeke modelleri ve kısa devre analizleri, güç sistemlerinin ekonomik işletimi, iletim kayıpları ve B-katsayılarının hesaplanması, üç fazlı enerji sistemlerinin modellenmesi ve analizi, enerji sistemlerinde geçici olaylar ve kararlılık analizi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.     Enerji sistemleri analizinde kullanılan temel yöntemlerin incelenmesi

2.     Enerji sistemlerinde şebeke modellenmesi, bara admitans ve bara empedans matris matrislerinin hesaplanması

3.     Yük akışı analizi ve çözümü

4.     Kısa devre analizi için sistem modellemesi ve çözüm tekniklerinin uygulanması

5.     İletim kayıplarının analizi ve güç sistemlerinin ekonomik işletimi

6.     Güç sistemlerinde oluşan geçici olayların incelenmesi ve kararlılık analizine giriş

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Enerji sistemlerinin tanıtılması,
2. Hafta Temel prensipler ve sistem elemanlarının modelleri,
3. Hafta Birime indirgenmiş sistemler
4. Hafta Bara admitans matrisinin hesaplanması,
5. Hafta Yük akışı analizi ve çözüm yöntemleri,
6. Hafta Şebekede yapılan fiziksel değişikliklerin bara empedans matrisine yansıtılması
7. Hafta Kısa devre analizleri için şebeke modelleri
8. Hafta Kısa devre analizleri
9. Hafta Güç sistemlerinin ekonomik işletimi
10. Hafta İletim kayıpları ve B-katsayılarının hesaplanması
11. Hafta Üç fazlı enerji sistemlerinin modellenmesi
12. Hafta Üç fazlı enerji sistemlerinin analizi
13. Hafta Enerji sistemlerinde geçici olaylar
14. Hafta Kararlılık analizi.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 5 5 5 5
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 5 5 5 5 5
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 3 3 3 1 3
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 3 3 3 3 3
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri