EEM 448

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Dersin Adı: EEM 448 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Bushberg J. T., Seibert J. A., Leidholdt E. M., Boone J. M., 2002, The Essential Physics of Medical Imaging (2nd Edition), Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, USA
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Tıbbi görüntüleme tekniklerinin esaslarını hakkında bilgi vermek.
Dersin Özeti

Tıbbi fizik ve görüntüleme prensipleri: şiddet, çözünürlük, kontrast; X-ışını fiziği: foton etkileşimleri, zayıflama; X-ray üretimi ve belirleme; Bilgisayarlı tomografi; Mamografi; Floroskopi; Nükleer görüntüleme fiziği: radyoaktivite; ;Nükleer tıp görüntülemesi; SPECT, PET; Işıma yayılım prensipleri: güvenlik, risk, ışıma tedavisi, ışımadan korunma; Ultrason fiziği: dalgalar, yansıma, iletim, zayıflama; Manyetik rezonas fiziği: manyetik moment, manyetizasyon, gevşeme; Manyetik rezonans görüntüleme.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.   Başarıyla bu dersi tamamlayan öğrenciler; Tıbbi görüntü üretmede kullanılan yaygın teknikleri izah edebilir,

2.  Her bir görüntüleme tekniğinin prensiplerini, kullanım alanlarını ve sınırlamalarını izah edebilir,

3.  Bir görüntüleme cihazının görüntüyü nasıl elde ettiğini izah edebilir,

4.  Her bir görüntüleme sisteminin ana parçalarını tanıyabilir,

5.  Her bir görüntüleme türündeki görüntü kalitesini ve gürültü kaynaklarını izah edebilir,

6.  Tıbbi görüntüleme sisteminin güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Medikal fizik ve görüntüleme prensipleri: şiddet, çözünürlük, kontrast
2. Hafta X-ışını fiziği: foton etkileşimleri, zayıflama
3. Hafta X-ray üretimi ve belirleme
4. Hafta Bilgisayarlı tomografi
5. Hafta Momografi, Floroskopi
6. Hafta Nükleer görüntüleme fiziği: radyoaktivite, Nükleer tıp görüntülemesi
7. Hafta Nükleer görüntüleme fiziği: radyoaktivite, Nükleer tıp görüntülemesi SPECT, PET
8. Hafta Işıma yayılım prensipleri: güvenlik, risk, ışıma tedavisi, ışımadan korunma
9. Hafta Ultrason fiziği: dalgalar, yansıma, iletim, zayıflama
10. Hafta Ultrason Görüntüleme
11. Hafta Manyetik rezonas fiziği
12. Hafta Manyetik moment, manyetizasyon, gevşeme
13. Hafta Manyetik rezonans görüntüleme
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 5 5 5 5
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 5 5 5 5 1
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 3 3 3 3 3
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 2 2 2 2 2
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 3 3 3 3 3
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri