EEM 447

Astronomide Veri Analizi I

Dersin Adı: EEM 447 Astronomide Veri Analizi I
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç.Dr. Aytap Sezer
Dersin Öğretim Yönetimi Bilgisayar Destekli Anlatım, Uygulama, Analiz
Önerilen Ders Kitabı Linux İşletim Sistemi Ders Notları
Yardımcı Ders Kitabı Handbook of X-ray Astronomy, by K. Arnaud, R. Smith, and A. Siemiginowska. ISBN: 9780521883733. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011.
Dersin Amacı Astronomide X-ışın uydularının tanıtılması ve uydu verilerinin görüntü analizlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu analizler için Linux işletim sisteminde HEASOFT yazılımı kullanılacaktır. XSELECT, XIMAGE ve DS9 programlarının çalışma prensipleri incelenecek ve değişik enerji aralıklarında görüntü haritaları oluşturulacaktır.
Dersin Özeti

X-ışın uyduları ve verileri, Linux işletim sistemi, HEASOFT yazılımı, Görüntü analizleri, XSELECT, XIMAGE ve DS9 programları, Görüntü Haritaları.

 
Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Astronomide veri analiz yöntemlerini bilir.

2. Görüntü analizlerinin basamaklarını anlar, bu basamakları kavrarken fizik ve matematik bilgilerini kullanır.

3. Değişik enerji aralıklarında görüntü haritaları elde edebilir.

4. HEASOFT yazılımını, XSELECT, XIMAGE ve DS9 programlarını kullanır ve görüntü analizlerinden elde ettigi sonuçları değerlendirir.

5.  X-ışın uydu verilerinin analizleri konusunda deneyimlidir.

 
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Linux işletim sisteminin tanıtılması ve kurulması
2. Hafta HEASOFT yazılımının indirilmesi ve kurulması
3. Hafta X-ışını uyduları
4. Hafta Astronomide gözlem yöntemleri
5. Hafta XSELECT, XIMAGE ve DS9 programlarının tanıtılması
6. Hafta Verilerin indirilmesi
7. Hafta Fits uzantılı dosyaların elde edilmesi
8. Hafta XIMAGE ile görüntü üzerinde kesme ve birleştirme işlemlerinin yapılması
9. Hafta Değişik dalgaboylarındaki görüntülerin üstüste getirilmesi
10. Hafta Mozaik görüntülerin oluşturulması
11. Hafta DS9 üzerinde koordinat sistemlerinin yerleştirilmesi
12. Hafta Değişik enerji aralıklarında görüntü haritalarının elde edilmesi
13. Hafta DS9 ile görüntü haritalarının üstüste birleştirilmesi
14. Hafta Elde edilen görüntü ve görüntü haritalarının yorumlanması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 5 5 5 1
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 4 3 3 3 1
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 3 4 3 3 1
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 4 4 5 5 1
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 3 3 3 3 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 5 5 5 5 1
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 5 5 5 5 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 3 3 4 4 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 4 4 5 5 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 2 2 1 3 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 2 3 3 4 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 1 42
Uygulamalı Ders 14 1 1 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 14 1 1 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 18 2 20
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 16 3 19
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri