EEM 447

Astronomiye Giriş

Dersin Adı: EEM 447 Astronomiye Giriş
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç.Dr. Aytap Sezer
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Araştırma, Problem Çözme, Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı Fundamental Astronomy. Editors: Karttunen, H., Kröger, P., Oja, H., Poutanen, M., Donner, K.J. (Eds.)
Yardımcı Ders Kitabı Introductory Astronomy and Astrophysics, 4th Edition, by M. Zeilik and S. Gregory
Dersin Amacı Astronominin önemi, astronomi tarihi, Güneş ve Güneş sistemi, gezegenlerin yapıları, elektromanyetik ışınım, yıldızlar ve yıldız evrimi, yıldızlararası ortam hakkında genel bilgi vermek, astronomide gözlemler, gözlem verilerinin elde edilmesi ve analizleri konusunda deneyim kazandırmak.
Dersin Özeti

Astronomide Temel Kavramlar, Fotometrik Kavramlar ve Büyüklükler, Astronomide Gözlemler ve Gözlem Aletleri, Işınım Mekanizmaları, Karacisim ışıması, Sıcaklıklar, Güneş Sistemi, Kepler Yasaları, Tayf Sınıflandırması, Hertzsprung-Russel Diyagramı, Yıldızların Yapısı ve Evrimi, Kompakt Yıldızlar, Yıldızlararası Ortam, Süpernova Kalıntıları , Samanyolu, Galaksiler, Kozmoloji.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.  Astronomi alanındaki temel kavramları bilir ve prensipleri anlar.

2.  Astronominin tarihsel gelişimi ve güncel durumunu tartışır.

3. Fizik ve matematik bilgilerini astronomi alanındaki problemlere uyarlayabilir.

4. Göknesneleri, gözlemler ve gözlem aletleri hakkında bilgi sahibidir.

5. Astronomide gözlemsel verilerin analiz edilmesi ile ilgili basamakları kavrar.

 
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Astronominin önemi ve astronomide temel kavramlar
2. Hafta Astronomide gözlemler
3. Hafta Işınım Mekanizmaları
4. Hafta Güneş sistemi
5. Hafta Yıldız tayfı
6. Hafta Hertzsprung-Russell (HR) diyagramı
7. Hafta Yıldızların yapısı
8. Hafta Yıldızların evrimi
9. Hafta Kompakt yıldızlar
10. Hafta Yıldızlararası ortam
11. Hafta Süpernova ve süpernova kalıntıları
12. Hafta Galaksiler
13. Hafta X-ışını uyduları
14. Hafta X-ışını uydu verilerinin bilgisayar ortamında analizleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 5 5 5 1
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 4 3 3 3 1
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 3 4 3 3 1
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 4 4 5 5 1
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 3 3 3 3 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 5 5 5 5 1
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 5 5 5 5 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 3 3 4 4 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 4 4 5 5 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 2 2 1 3 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 2 3 3 4 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 1 42
Uygulamalı Ders 14 1 1 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 14 1 1 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 18 2 20
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 16 3 19
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri