EEM 445

Güç Sistemlerinde Koruma

Dersin Adı: EEM 445 Güç Sistemlerinde Koruma
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Güç sistemlerinin korunması hakkında temel bilgiyi sağlamaktadır.
Dersin Özeti

Güç sistemlerinde korumanın temel ilkeleri, AG ve YG sistemlerinde sigorta ile koruma yapılması, Röleler ve özellikleri, Aşırı akım rölesi, empedans rölesi ve diferansiyel röle ile koruma yapılması, Generatör, hat, transformatör ve motor korumaları, Röle koordinasyonu, Aşırı gerilimlere karşı koruma düzenekleri, Koruma hatları, Atlama aralıkları.      

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.  Güç sistemi tesisini sınıflandırır. Standart bir tesis planlarını ve bara düzenlerini detaylandırır.

2.  İyi bir koruma düzeni için gerekli olanları belirler ve kullanılacak olan terimlerin belirler.

3.  Koruma düzeni bileşenlerini belirler.

4.  Bara ve transformatörlere uygulanacak koruma türlerini belirler.

5.  Radyal hat/fiderlere uygulanacak koruma türlerini belirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 4 4 1 1
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 3 2 3 3 1
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 2 2 1 3 1
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 5 3 4 4 1
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 1 5 3 5 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 2 2 1
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 5 3 4 1 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 3 4 5 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 2 2 1 1 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 3 2 2 5 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 3 3 4 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri