EEM 443

Sayısal Kontrol Sistemleri

Dersin Adı: EEM 443 Sayısal Kontrol Sistemleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Geri beslemeli sayısal kontrol sistemlerini açıklar Sistemlerin ayrık zamanlı matematiksel modelleri tasarlar Ayrık sistemli zamanların analizi yapar Sistem performansının değerlendirilmesini öğrenir Tanımlı tasarım amaçlarını karşılamak için sistem davra
Yardımcı Ders Kitabı 1. Shinners, S M., Advanced Modern Control System Theory and Design, 1998, Wiley.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere sayısal kontrol hakkında önbilgi vermek, basit z dönüşümleri ve zaman domeninde sistem modellerinin tanıtımı, çeşitli ayrık zaman kontrolörlerinin tasarımı, tasarlanmış kontrolörlerle sistemlerin testi ve benzetimi.
Dersin Özeti

Durum değişkenleri, ayrık zamanlı sistemler ve dönüşümleri, örnekleme, açık ve kapalı çevrim, ayrık zamanlı sistemler. Ayrık zamanlı sistemlerin matematiksel modelleri. Zaman domeninde ayrık zamanlı sistemlerin cevap karakteristikleri ve durağan analiz teknikleri. Sayısal kontrol tasarımı ,paket programlarda ayrık zamanlı sistemlerin modelleme ve simülasyonu (Örn. Matlab).  

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Geri beslemeli sayısal kontrol sistemlerini açıklar
  2. Sistemlerin ayrık zamanlı matematiksel modelleri tasarlar
  3. Ayrık sistemli zamanların analizi yapar
  4. Sistem performansının değerlendirilmesini öğrenir
  5. Tanımlı tasarım amaçlarını karşılamak için sistem davranışına karar verecek kontrolör tasarım tekniklerinin açıklanması yapar
  6. Sistem performansını test etmek için sayısal benzetimlerin kullanımı.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta z-dönüşümü ve ayrık zamanlı sistemlerin z-domeninde analizi.
2. Hafta Örnekleme teoremi ve örnekleme.
3. Hafta Yeniden veri yapılandırma, ZOH, FOH ve diğer yöntemler.
4. Hafta Transfer fonksiyonları ve blok diyagramlar.
5. Hafta Darbe ve örneklenmiş (yıldızlı) transfer fonksiyonlar.
6. Hafta Açık ve kapalı çevrim sistemler.
7. Hafta Çoklu örnekleyiciye sahip sistemler.
8. Hafta Ayrık zamanlı sistemlerin durum uzayında temsili ve analizi.
9. Hafta s ve z düzlemleri arasında haritalama.
10. Hafta Bilinear (ikili) dönüşüm ve Routh yöntemi ile kararlılık testi.
11. Hafta Jury ve Liapunov kararlılık testleri.
12. Hafta Kök-yer eğrileri, frekans tepke yöntemleri ve diğer analitik yöntemlerle tasarım.
13. Hafta Kutup yerleştirme ve gözlemci tasarımı.
14. Hafta Polinom yöntemleri ile tasarım
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 4 4 4 4 1
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 1 4 4 4 1
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 1 4 4 1 1
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 2 2 2 3 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 2 2 2 2 1
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 2 2 2 2 2
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri