EEM 437

Görüntü İşleme

Dersin Adı: EEM 437 Görüntü İşleme
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Alaa ELEYAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Slaytlar
Önerilen Ders Kitabı R. C. Gonzalez & R. E. Woods, Digital Image Processing, 3rd Edition, Prentice Hall, 2008
Yardımcı Ders Kitabı R. C. Gonzalez, R. E. Woods, & S. L. Eddins, Digital Image Processing Using MATLAB, Prentice Hall, 2004
Dersin Amacı Dersin amacı, görüntü tanımlama, iyileştirme, onarma, sıkıştırma, bölütleme gibi sayısal görüntü işlemenin temel konularını uygulamalı bir şekilde öğrencilere sunmaktır.
Dersin Özeti

Sayısal görüntü tanımlama, Görüntü kaynakları, Görüntü işleme uygulamaları, Uzamsal alanında ve frekans alanında filtreleme, Görüntü iyileştirme, Görüntü onarma, Görüntü sıkıştırma, Görüntü bölütleme. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Görüntü elde eder ve görüntü tanımlar.

2.       Uzamsal uzayda ve frekans uzayında görüntü iyileştirmesi yapabilir.

3.       MATLAB ortamında görüntü işlemeye ilişkin uygulamalar yapar.

4.       Görüntü iletişim sistemleri tasarlar.

5.       Görüntü ve video sıkıştırması yapar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 4 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 50
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Görüntü işleme sistemlerine giriş.
2. Hafta Sayısal görüntü ve iki boyutlu işaretlerin temelleri.
3. Hafta MATLAB ile görüntü işleme teknikleri.
4. Hafta Işık yoğunluğu ve yoğunluk dönüşümleri
5. Hafta Filtre yapıları
6. Hafta Uzamsal uzayında filtre uygulamaları
7. Hafta Frekans uzayında filtre uygulamaları
8. Hafta Görüntü Onarma.
9. Hafta Görüntü sıkıştırma
10. Hafta Renk Bilgisi ve renk uzayı dönüşümleri
11. Hafta Renkli görüntülerde işaret işleme teknikleri
12. Hafta Morfolojik işlemler
13. Hafta Morfolojik işlemler
14. Hafta Bölütleme ve Nesne Tanıma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 4 4 4 1
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 4 4 4 4 1
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 4 4 5 4 4
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 4 4 4 4 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 4 4 4 4 1
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 4 0 4 16
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 2 12
Yari Yılsonu sınavı 1 22 2 24
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri