EEM 436

Elektromanyetik Uyumluluk

Dersin Adı: EEM 436 Elektromanyetik Uyumluluk
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ferudun Keskin
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Ott H.W., Noise reduction techniques in electronic systems, John Wiley & Sons, 1988.
Yardımcı Ders Kitabı Kodali V. Prasad, Engineering Electromagnetic Compatibility: Principles, Measurements, Technologies, and Computer Models, John Wiley & Sons, 2001.
Dersin Amacı Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) kavramlarını vermek ve elektromanyetik uyumlu sistem ve devrelerin tasarımı için gerekli yöntem ve stratejileri öğretmektir.
Dersin Özeti

Elektromanyetik Uyumluluğa (EMU) giriş, Elektromanyetik (EM) alan kuramını hatırlatılması, Elektromanyetik girişim (EMI) kaynakları, Elektrostatik boşalma, Ekranlama kuramı ve uygulamaları, Topraklama, Kablolama, EMI Filtreleri, EMU düzenlemeleri ve testleri, Frekans planlaması. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.     Elektromanyetik uyumluluk kavramlarını anlar.

2.     Statik yük üretimini ve korunma yöntemleri öğrenir.

3.     Düşük ve yüksek frekanlardaki bağlaşım mekanizmalarını ayırt edebilir.

4.     Elektromanyetik ekran ve filitre tasarlar.

5.     EMU düzenlemelerini, testlerini ve ölçmelerini öğrenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta EMU kavramları ve tanımlar.
2. Hafta EM alan kuramı kavramları, EMU birimleri, ışıma ve frekans spektrumu.
3. Hafta Doğal ve insan yapımı elektromanyetik girişim kaynakları.
4. Hafta Elektrostatik boşalma (ESD), statik yük birikimi, ESD önlemleri.
5. Hafta Düzlem dalga ekranlama teorisi ve ekranlama etkinliği.
6. Hafta Yüksek ve düşük empedans alanları, pratik ekranlama problemleri ve testleri.
7. Hafta Topraklama
8. Hafta Kapasitif bağlaşım, endüktif bağlaşım, kablo ekranlaması.
9. Hafta Ara sınav
10. Hafta EMI Filtreleri, pasif elemanlar, filtre kuramı ve karakteristikleri, ABCD parametreleri.
11. Hafta Toplu elemanlı EMI filtreleri, dağıtık elemanlı EMI filtreleri
12. Hafta EMU düzenlemeleri ve standartları.
13. Hafta EMU test ortamları ve ölçmeler.
14. Hafta Frekans planlaması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 4 4 4 4 4
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 5 5 5 5 5
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 5 3 3 3 3
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 3 3 3 3 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 3 3 3 3 3
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 1 1 3 1 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 5 5 5 4 4
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 5 5 5 5 5
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 1 3 2 2 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 2 1 2 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri