EEM XXX

Bölüm Seçmeli

Dersin Adı: EEM XXX Bölüm Seçmeli
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Bilgisayar Destekli, Laboratuvar
Önerilen Ders Kitabı 1. Deney föyleri
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Haberleşme ile ilgili deneysel ve pratik deneyimler kazanmak
Dersin Özeti

Genlik Modülasyonlu ve demodülayonu, Frekans Modülasyonu ve demodülasyonu, Darbe genlik, darbe genişlik ve darbe konum modülasyonu Darbe Kod modülasyonu , Video İşaretinin incelenmesi ,Optik Haberleşme , Frekans kaydırmalı anahtarlama, Genlik kaydırmalı anahtarlama ,Vuruş kodlamalı modülasyon, karesel vuruş kodlamalı modülasyon ,Kaynak kodlama ve veri sıkıştırma ,Kanal kodlama.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Haberleşme sistemlerinde kullanılan temel öğeleri tanır ve kullanımını bilir.

2.       Osilator, PLL, yükselteç, modülatör, demodulatör gibi temel RF haberleşme bileşenlerini kullanır.

3.       Analog ve sayısal haberleşme sistemlerini karşılaştırabilir.

4.       Optik haberleşme sistemlerini ve kullanılan teknikleri bilir.

5.       Haberleşme cihazlarını anlar ve kullanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hazırlık
2. Hafta Hazırlık
3. Hafta Genlik modülasyonlu ve demodülasyonu
4. Hafta Frekans modülasyonu ve demodülasyonu
5. Hafta Darbe genlik, darbe genişlik ve darbe konum modülasyonu
6. Hafta Darbe kod modülasyonu
7. Hafta Video işaretinin incelenmesi
8. Hafta Frekans kaydırmalı anahtarlama, Genlik kaydırmalı anahtarlama
9. Hafta Faz kaydırmalı anahtarlama, karesel faz kaydırmalı anahtarlama
10. Hafta Kaynak kodlama ve veri sıkıştırma
11. Hafta Kanal kodlama
12. Hafta Tamamlayıcı deneyler
13. Hafta Tamamlayıcı deneyler
14. Hafta Tamamlayıcı deneyler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 1 3 1 1
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 5 1 1 3 1
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 5 5 3 5 5
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 5 1 4 4 1
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 4 1 1 2 4
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 5 5 5 5 1
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 5 5 5 5 5
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 5 5 5 5 5
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 5 5 5 5 5
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 5 5 5 5 5
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 1 1 1 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 2 2 56
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri