EEM 400

Bitirme Projesi

Dersin Adı: EEM 400 Bitirme Projesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 10
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Örnek Olay, Bilgisayar Destekli, Laboratuvar
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilere aldıkları eğitimi uygulama dönüştürmek ve noksanlıklarını tamamlama fırsatı vermek.
Dersin Özeti

Elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili teorik konuların pratik uygulamalara dönüştürülmesi, Proje geliştirme, tasarlama ve üretme aşamalarının doğrudan uygulamalı olarak gerçeklemesi. Bir konunun teorik incelenmesi. Bir sistemin veya sürecin bilgisayar ortamında tasarlanıp modellenmesi ve incelenmesi, büyük çaplı projelerin bir parçasının gerçeklemesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Araştırma becerisi kazanır.

2.       Planlama becerisi kazanır.

3.       Uygulama becerisi kazanır.

4.       Problem çözme becerisi kazanır.

5.       Değerlendirme ve yorum yapma becerisi kazanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bitirme öğrencilerinin başvuruları
2. Hafta Danışmanların atanması
3. Hafta Danışman ve öğrencilerin bir araya gelerek Bitirme Projesi konularını belirlemeleri
4. Hafta Öğrenciler pratik gerçekleme, teorik inceleme, yada modelleme ve simülasyon olarak projelerini yapmaya devam eder ve her hafta danışmanlarıyla buluşarak rapor sunarlar
5. Hafta Öğrenciler pratik gerçekleme, teorik inceleme, yada modelleme ve simülasyon olarak projelerini yapmaya devam eder ve her hafta danışmanlarıyla buluşarak rapor sunarlar
6. Hafta Öğrenciler pratik gerçekleme, teorik inceleme, yada modelleme ve simülasyon olarak projelerini yapmaya devam eder ve her hafta danışmanlarıyla buluşarak rapor sunarlar
7. Hafta Öğrenciler pratik gerçekleme, teorik inceleme, yada modelleme ve simülasyon olarak projelerini yapmaya devam eder ve her hafta danışmanlarıyla buluşarak rapor sunarlar
8. Hafta Öğrenciler pratik gerçekleme, teorik inceleme, yada modelleme ve simülasyon olarak projelerini yapmaya devam eder ve her hafta danışmanlarıyla buluşarak rapor sunarlar
9. Hafta Öğrenciler pratik gerçekleme, teorik inceleme, yada modelleme ve simülasyon olarak projelerini yapmaya devam eder ve her hafta danışmanlarıyla buluşarak rapor sunarlar
10. Hafta Öğrenciler pratik gerçekleme, teorik inceleme, yada modelleme ve simülasyon olarak projelerini yapmaya devam eder ve her hafta danışmanlarıyla buluşarak rapor sunarlar
11. Hafta Öğrenciler pratik gerçekleme, teorik inceleme, yada modelleme ve simülasyon olarak projelerini yapmaya devam eder ve her hafta danışmanlarıyla buluşarak rapor sunarlar
12. Hafta Öğrenciler pratik gerçekleme, teorik inceleme, yada modelleme ve simülasyon olarak projelerini yapmaya devam eder ve her hafta danışmanlarıyla buluşarak rapor sunarlar
13. Hafta Öğrenciler pratik gerçekleme, teorik inceleme, yada modelleme ve simülasyon olarak projelerini yapmaya devam eder ve her hafta danışmanlarıyla buluşarak rapor sunarlar
14. Hafta Öğrenciler pratik gerçekleme, teorik inceleme, yada modelleme ve simülasyon olarak projelerini yapmaya devam eder ve her hafta danışmanlarıyla buluşarak rapor sunarlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 1 3 1 5
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 5 1 1 3 5
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 5 5 3 5 5
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 5 2 4 4 5
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 4 1 5 2 4
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 5 5 5 5 5
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 5 5 5 5 5
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 5 5 5 5 5
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 5 5 5 5 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 5 5 5 5 5
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 5 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 14 2 6 122
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 9 126
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 12 3 15
Toplam İş Yükü (Saat) 304
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 10
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri