EEM 399

Temel Staj

Dersin Adı: EEM 399 Temel Staj
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 2
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik içeriğin, endüstrideki uygulanışını yerinde görerek deneyim kazanmaları. İş hayatına atıldıklarında karşılaştıkları durumlara yabancılık çekmemeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Bu stajda gözlem ön planda olmakla beraber elektrik-elektronik mühendisliği çalışmalarına aktif katılım gerektiren görevlerde yer alınması, işin bütünlüğü içindeki öneminin kavranması ve edinilen tecrübenin düzgün şekilde raporlanması beklenmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Elektrik elektronik Mühendisliğinde kullanılan araç gereçleri tanır.

2.       Teorik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirir

3.       Etkili iletişim kurar

4.       Takım çalışmalarında yer alır

5.       İş güvenliği ve sorumluluklarını öğrenir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 1 100
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Staj Yaptığı Kurumun Verdiği Görevleri Yerine Getirir
2. Hafta Staj Yaptığı Kurumun Verdiği Görevleri Yerine Getirir
3. Hafta Staj Yaptığı Kurumun Verdiği Görevleri Yerine Getirir
4. Hafta Staj Yaptığı Kurumun Verdiği Görevleri Yerine Getirir
5. Hafta Staj Yaptığı Kurumun Verdiği Görevleri Yerine Getirir
6. Hafta Staj Yaptığı Kurumun Verdiği Görevleri Yerine Getirir
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 5 1 3 1
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 5 5 1 3 1
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 5 5 1 3 1
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 5 1 1 3 1
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 5 5 1 3 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 5 5 1 3 1
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 1 1 4 1 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 1 1 3 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 4 1 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 14 2 2 56
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 122
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri