EEM 350

Mekatronik

Dersin Adı: EEM 350 Mekatronik
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Alaa ELEYAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme, Proje, Örnek Olay, Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı 1. Alciatore, D.G, Histand, M. B., 2011, Introduction to Mechatronics and Measurement Systems, Mc Graw Hill, 4/e.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Bolton, R. H., 2015, Mechatronics, Pearson, 6/e
Dersin Amacı D ersin amacı öğrencilere Mektaroniğin temel kavramlarını tanıtmaktır. Öğrencilere Mekatronik sistemlerin tasarım, planlama, kurma ve denetimi temellerini özellikle sanayide bulunan sistemler için öğrenecekler.
Dersin Özeti

Mekatronik sistemlerin tanıtımı, Transdüserler, Sensörler, Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC), Sanayi makineleri, motorları ve Elektropnömatik sistemlerin tanıtımı, Mekatronik sismlerin stress-strain yapı analizinde Kuvvetler, Sürtünme, Eylemsizlik elemanların etkisi, robotlar ve onların kinematiği, üretim hattında mektaronik sistemlerin yeri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Mekatronik sistemlerin temel kavramlarını bilmek

2.       Basıt bir mekatronik sisteminin tasarımını, kurmasını ve denetimini  yapabilmek

3.       Mektaronik sistemlerin üretim hattalarında önemini öğrenmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mekatronik sistemlerin tanıtımı
2. Hafta Transdüserler, sensörler
3. Hafta Transdüserler, sensörler
4. Hafta Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC)
5. Hafta Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC)
6. Hafta Elektropnömatik sistemlerin tanıtımı
7. Hafta Mekatronik sismlerin stress-strain yapı analizinde Kuvvetler, Sürtünme, Eylemsizlik elemanların etkisi
8. Hafta Mekatronik sismlerin stress-strain yapı analizinde Kuvvetler, Sürtünme, Eylemsizlik elemanların etkisi
9. Hafta robotlar ve onların kinematiği
10. Hafta robotlar ve onların kinematiği
11. Hafta Üretim hattında mektaronik sistemlerin yeri
12. Hafta Üretim hattında mektaronik sistemlerin yeri
13. Hafta Basıt bir mekatronik sisteminin tasarımını, kurmasını ve denetimi
14. Hafta Proje Sunumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 5 5 5 3
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 5 5 5 5 5
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 5 5 5 5 5
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 5 5 5 5 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 5 5 5 5 5
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 5 5 5 5 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 2 2 2 2 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 3 2 2 2 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 2 2 5 2 5
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 4 0 1 4
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 25 1 26
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 2 12
Yari Yılsonu sınavı 1 22 2 24
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri