EEM 341

Elektromanyetik Dalgalar

Dersin Adı: EEM 341 Elektromanyetik Dalgalar
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ferudun Keskin
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı 1. Köksal, A. 2006; Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Palme Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitabı 2. William H. Hayt, ´Engineering Electromagnetics´, Mc-Graw Hill
Dersin Amacı Maxwell denklemlerinin biçimi, kılavuzlanmış ya da serbest ortamda elektromanyetik dalgaların davranışı ve sonuçları hakkında bilgi ve uygulama becerisi kazandırmak
Dersin Özeti

Zamanla değişen alanlar, Maxwell denklemleri, dalga denklemi ve çözümü, düzgün düzlem dalgalar ve enerjinin yayılımı, ışınım, klavuzlanmış dalgalar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Dalga denklemi ve çözümlerini kavrayabilir.

2.       Düzlem dalgaları ve yayılım karakteristiklerini kavrayabilir..

3.       EM dalgalar ve uygulamalarına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

4.      Radyo haberleşmesinin ilkelerini kavrayabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Faraday indüklenme yasası, transformatörler
2. Hafta Maxwell denklemleri, elektromanyetik sınır koşulları
3. Hafta Dalga denklemlerinin çözümü
4. Hafta Harmonik alanlar, elektromanyetik spektrum
5. Hafta Kayıpsız ortamda düzlem dalgalar, Doppler etkisi
6. Hafta Enine elektromanyetik dalgalar, düzlem dalgaların kutuplanması
7. Hafta Kayıplı ortamda düzlem dalgalar, iyi iletkenler
8. Hafta Elektromanyetik güç akışı ve Poynting vektörü
9. Hafta Düzlem dalgaların düzlem sınırlara dik gelişi
10. Hafta Düzlem dalgaların düzlem sınırlara eğik gelişi
11. Hafta Dik kutuplanma, paralel kutuplanma, Brewster açısı
12. Hafta Düzgün kılavuz yapılar
13. Hafta Enine manyetik dalgalar, enine elektrik dalgalar
14. Hafta Elektromanyetik ışınım
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 5 5 1 5 1
PY2) PY 02 5 5 4 1 1
PY3) PY 03 4 4 4 1 1
PY4) PY 04 4 4 4 1 1
PY5) PY 05 5 5 4 1 1
PY6) PY 06 5 5 5 5 1
PY7) PY 07 4 4 4 1 1
PY8) PY 08 5 5 5 1 1
PY9) PY 09 5 5 5 1 1
PY10) PY 10 4 3 4 5 1
PY11) PY 11 1 3 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 1 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri