EEM 334

Bilgisayar İletişimi

Dersin Adı: EEM 334 Bilgisayar İletişimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı 1. Halsall F.,2005; Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Addisson-Wesley, England.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bilgisayar ağlarına ve uygulamalarına ilişkin yeterli bilgilendirme yapmak. Öğrencilere bilgisayar ağı kurabilme becerisi sunmak.
Dersin Özeti

Veri haberleşmesi: Veri haberleşme ağı ve açık sistem standartları, elektriksel iç yüzü, veri iletişimi (veri iletişim temelleri, asenkron ve senkron iletim, hata tespit yöntemleri, veri sıkıştırma) protokol temelleri, veri linki kontrol protokolleri. Bilgisayar ağları: LAN, yüksek hızlı ve köprülü LAN, WAN, internet çalışması, dış bantlı çok servisli networkler. Açık sistemler: İletim protokolleri, uygulama destek protokolleri, uygulama özgün protokoller, sistem beklentileri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Haberleşme sistemlerinde temel elemanları belirler ve anlar.

2.       Asenkron Aktarım Kipi(ATM) gibi yüksek hızlı ağ kavramınının izah edebilir

3.       Gerçek zaman veri trafiği ve çoklu ortam kütük transferine ilişkin yüksek hızlı ağların tartışılmasını yapabilir

4.       Bazı çoklu ortam uygulaması için uygun olacak iyi kaliteli ağ türlerinin kararlaştırılması ve belirlenmesini sağlayabilir.

5.       Bilgisayarların biri birileri ile nasıl haberleştirildiklerinin anlaşılması ve güvenli haberleşmenin sağlanmasına yönelik kullanılabilecek yöntemlerin belirlenmesini yapabilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Veri haberleşme devreleri Açık sistem standartları
2. Hafta Elektriksel Arayüz
3. Hafta Veri İletimi
4. Hafta Protokol Temelleri
5. Hafta Veri Yolu Bağlantı kontrol protokolleri
6. Hafta Bilgisayar Ağları: Yerel Ağlar(LAN)
7. Hafta Bilgisayar Ağları: Yüksek-hız ve köprülü yerel ağlar
8. Hafta Bilgisayar ağları: Yaygın alan ağları
9. Hafta Internetworking
10. Hafta Açık Sistemler: Transport protokolleri
11. Hafta Açık Sistemler: Transport protokolleri(devam)
12. Hafta Uygulama bağımlı Protokoller
13. Hafta Uygulama bağımlı Protokoller(devam)
14. Hafta Uygulama, özür sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 4 3 5 5 1
PY2) PY 02 4 3 4 4 1
PY3) PY 03 4 3 4 2 1
PY4) PY 04 5 5 3 5 4
PY5) PY 05 3 3 2 3 4
PY6) PY 06 2 2 1 1 2
PY7) PY 07 4 2 3 1 1
PY8) PY 08 1 1 1 1 1
PY9) PY 09 2 1 3 3 1
PY10) PY 10 1 5 5 3 3
PY11) PY 11 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri