EEM 311

Sayısal Analiz

Dersin Adı: EEM 311 Sayısal Analiz
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ferudun Keskin
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı Mühendisler İçin Sayısal Yöntemler, S.C.C, R.P.C (çeviri: Heperkan H, Keskin U) Literatür, 2003
Yardımcı Ders Kitabı Practical Numerical Analysis, Evans G, John Wiley&Sons, 1995
Dersin Amacı Mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümünü mümkün kılacak sayısal çözüm metot ve algoritmalarının öğretilmesi.
Dersin Özeti

Temel kavramlar ve tanımlamalar. Nümerik Analiz’de hatalar. Matrisler. Tek değişkenli denklemlerin ve denklem sistemlerinin çözümü. Taylor serisi ve sonlu farklar. İnterpolasyon ve ekstrapolasyon. Sayısal türev. Sayısal integrasyon. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. En küçük kareler yöntemi ve eğri uydurma.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Nümerik analiz yöntemleri hakkında bilgilidir.
  2. Nümerik analiz yöntemlerinin devre çözümlerine uygulamasını bilir.
  3. Nümerik analiz yöntemlerini kontrol sistemlerine uygular.
  4. Nümerik analiz yöntemlerinin dinamik sistemlere uygulamasını bilir.
  5. Nümerik çözümleri yarumlar hata analizi yapar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Matrisler
3. Hafta Denklem ve Denklem Takımlarının Sayısal Çözümleri
4. Hafta Denklem ve Denklem Takımlarının Sayısal Çözümleri
5. Hafta Sonlu Farklar
6. Hafta İnterpolasyon
7. Hafta İnterpolasyon
8. Hafta Sayısal Türev
9. Hafta Sayısal İntegral
10. Hafta Fonksiyon Uydurma
11. Hafta Fonksiyon Uydurma
12. Hafta Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Analiz Yöntemleri
13. Hafta Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Analiz Yöntemleri
14. Hafta Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Analiz Yöntemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 5 5 5 1
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 5 5 5 1 1
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 2 4 4 1 1
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 1 1 1 1 1
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 3 3 3 3 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 3 3 3 3 1
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 3 3 3 3 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri