EEM 226

Devreler-II

Dersin Adı: EEM 226 Devreler-II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Gülden ELEYAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme, Proje, Örnek Olay, Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı 1. Electric Circuits, James W. Nilsson, Susan A. Riedel, Prentice Hall, 2008.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Nahvi Mahmood, Joseph Edminister. Elektrik Devreleri Schaums’s Outlines McGraw Hill 3rd. Ed.
Dersin Amacı Elektrik elemanlarının frekans domeninde matematiksel modellerini oluşturmak ve devre teorisinin temel kavramlarını frekans domeni yaklaşımı ile ilişkilendirerek analiz yöntemlerini öğrenmek.
Dersin Özeti

Frekans uzayında elemanların uç denklemlerinin incelenmesi ve fazör kavramı, empedans ve admitans kavramları ve rezonans devrelerinin incelenmesi, frekans uzayında devre analiz yöntemlerinin uygulanması, RLC elemanlarından oluşan çok uçlu devrelerin matematiksel modelleri, yıldız-üçgen dönüşümü, ortak endüktanslı devrelerin incelenmesi, sinüsoidal sürekli halde Thevenin, Superpozisyon ve maksimum güç teoremleri, sinusoidal sürekli halde güç ve enerji, ani, ortalama, reaktif, görünen ve kompleks güç, güç faktörü kavramları .

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.     Alternatif akım devrelerinin analizini yapar.

2.     Üç fazlı sistemleri bilir, hesaplamalarını ve dönüşümlerini yapar.

3.     Frekans uzayında devre analiz yöntemleri ile devrenin denklemlerini yazar.

4.     Aktif, reaktif güç ve kompanzasyon yöntemlerini bilir.

5.    Doğrusal devrelerin transfer fonksiyonlarını bulur.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 35
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sinüsoidal Akım ve Gerilimler, frekans uzayı
2. Hafta Karmaşık Sayılarla Analiz, Fazör kavramı
3. Hafta AC Seri ve Paralel Devrelerde Analiz ve Fazörlerin uygulanması
4. Hafta AC ‘de Güç ve güç Katsayısı, görünür güç, reaktif güç, ortalama güç.
5. Hafta Çeşitli AC sistemlerde güç değerlerinin heaplanması
6. Hafta Güç Katsayısının Düzeltilmesi
7. Hafta Rezonans Devreleri, seri ve paralel rezonans devrelerinin analizi
8. Hafta Nitelik Sayısı ,Yarı Güç Frekansları ve Rezonans ile ilgili örnekler
9. Hafta Rezonanstaki Akımın Durumu
10. Hafta AC Analizde Çevre Akımları, Düğüm Gerilimleri , Thevenin ve Norton Yöntemleri
11. Hafta Yıldız-Üçgen dönüşümü ve Diğer Analiz Yöntemleri
12. Hafta AC devrelerde Süperpozisyon Teoremi, Karsıtlık Teoremi, Kompanzasyon Teoremi, Maksimum Güç Transferi Teoremi
13. Hafta Magnetik Kuplaj Devreler
14. Hafta Birbirini Magnetik yolla etkileyen devreler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 4 4 5 5 4
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 5 5 4 4 1
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 5 5 4 4 5
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 3 3 3 3 1
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 3 3 3 3 1
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 3 3 3 3 3
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 2 2 2 2 2
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 178
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri