EEM 224

Elektromanyetik Alanlar

Dersin Adı: EEM 224 Elektromanyetik Alanlar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ferudun Keskin
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1. Köksal, A. 2006; Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Palme Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitabı 2. William H. Hayt, ´Engineering Electromagnetics´, Mc-Graw Hill
Dersin Amacı Klasik Elektromagnetik Kuramın temel kavramlarını öğretmek ve ilgili uygulamaları çözme tekniklerii hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin Özeti

Vektör Analizi, Statik Elektromanyetik Alanlar, Coulomb ve Gauss Yasaları , Poisson ve Laplace Denklikleri,  Elektrostatik Enerji, Statik Sınır Değer Problemlerinin Çözümü ,  Kararlı Akımlar,  Ohm ve Joule Yasaları , Ampere’in Kuvvet Yasası , Biot- Savart Yasası,  Elektromanyetik Enerji ve Kuvvetler, Elektromotor Kuvvet ve Potansiyel

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      Statik yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik alanlarını hesaplar.

2.      Elektriksel potansiyeli kavrar ve hesaplar.

3.      Kapasite, direnç ve endüktans gibi temel devre elemanlarını belirleme olanağı kazanır.

4.      Elektrik ve elektronikteki bir çok alanın temelini kavrar.

5.     Elektriksel ve magnetik malzemelerin temel özellik ve davranışlarını kavrar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Vektör anaizi ve koordinat sistemleri
2. Hafta Maxwell´in elektrostatik denklemleri
3. Hafta Coulomb ve Gauss yasaları
4. Hafta İletkenler, Ohm ve Joule yasaları
5. Hafta Dielektrikler, statik sınır şartları
6. Hafta Elektrostatik enerji
7. Hafta Manyetik kuvvetler ve momentler
8. Hafta Biot-Savart yasası
9. Hafta Maxwell´in magnetostatik denklemleri
10. Hafta Elektromıknatıslar
11. Hafta Manyetik sınır şartları
12. Hafta Endüktans
13. Hafta Manyetik enerji
14. Hafta Manyetik enerji
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 5 5 5 1
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 5 5 5 4 1
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 4 4 4 4 1
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 4 4 4 5 1
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 5 5 1 4 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 5 5 1 5 4
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 4 4 4 3 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 5 5 5 5 5
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 5 5 5 5 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 4 3 4 4 4
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 2 2 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 4 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 206
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri