EEM 222

Elektroniğe Giriş

Dersin Adı: EEM 222 Elektroniğe Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Gülden Eleyan
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı 1. Boylestad R., Nashelsky L., Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi
Yardımcı Ders Kitabı 1. Sedra and Smith, Microelectronic circuits
Dersin Amacı Atomun yapısı hakkında genel bilgi, atomun parçacıklarının hareketleri ve bu hareketlerin elektriksel iletime katkısının açıklanması,Yarıiletken malzemeler, katkılanmış yarıiletkenler,PN jonksiyonları, BJT transistorler, MOS transistorler, JFET´lerin çalı
Dersin Özeti

Atomun yapısı, Enerji bantları, Elektron emisyon tipleri, Elektron hareketleri ve elektronik devre elemanları, Metallerde ve Yarı İletkenlerde İletim, PN jonksiyonu ve yarıiletken diyot, Bipolar tranzistörlerin kutuplanması, çalışması, kuvvetlendirici olarak kullanılması ve eşdeğer devreleri, Jonksiyonlu alan etkili tranzistörler, MOS transitörler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Saf yarıiletkenin elektriksel karakteristiklerini bilir ve katkılanmış yarıiletkenleri ayırt eder.

2.       PN jonksiyonunun çalışma mekanizmasını bilir.

3.       Transistörlü devrelerin kazancını hesaplar.

4.       Yarı iletkenlerden oluşan bir kazanç devresi tasarlayabilir.

5.       Hızla gelişen yarı iletken teknolojilerini takip edebilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 12 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İletken, yarı iletken, yalıtkan yapıların atomik yapılarının tanıtılması.
2. Hafta N ve P tipi yarı iletkenler ve PN jonksiyonu.
3. Hafta Diyot ve diyot karakteristiği.
4. Hafta Diyot uygulamaları, doğrultucular, kırpıcılar, özel tip diyotlar.
5. Hafta Bipolar Jonksiyon Transistör BJT, yapısı, karakteristikleri ve çalışma bölgeleri.
6. Hafta BJT transistörün yükselteç olarak çalışması.
7. Hafta BJT transistörün DC analizi, Emetör, kollektör ve baz kutuplaması.
8. Hafta BJT transistörün AC analizi.
9. Hafta Küçük sinyal yükselteçleri, çok katlı sistemler.
10. Hafta Alan etkili transistörler FET, JFET karakteristikleri.
11. Hafta JFET’lerin Kutuplandırması.
12. Hafta MOSFET’ lerin Karakteristikleri.
13. Hafta MOSFET’lerin Kutuplandırılması.
14. Hafta FET Transistörlü yükselteç devreleri.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 5 5 1 1
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 5 5 1 5 1
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 3 3 4 5 1
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 1 1 1 5 1
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 1 3 3 1 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 4 1 1
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 1 1 4 1 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 1 1 4 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 3 3 1 5
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 4 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 12 0 2 24
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 12 0 1 12
Ara Sınavlar 1 5 2 7
Yari Yılsonu sınavı 1 7 2 9
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri