EEM 219

Sayısal Tasarım

Dersin Adı: EEM 219 Sayısal Tasarım
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Alaa ELEYAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme, Laboratuvar, Proje, Örnek Olay, Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı 1. Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu Lojik Devreler Ders Notları Alternatif Yayıncılık 2002 2. Nelson P. V., Agle H.T., Carroll D B., Irwin J. D., 1995; Digital Logic Circuit Analysis and Design, Prentice Hall, New Jersey
Yardımcı Ders Kitabı 1. Dr. Taner Arslan, Dr.Rıfat Çölkesen, Lojik Devre Tasarımı, Papatya yayıncılık, mayıs 2001, İstanbul
Dersin Amacı Sayısal sistem tasarımının temellerini vermek. Öğrencileri sayısal elektronik terminolojisi ile tanıştırıp, sayısal devre ve sistemlerin analiz ve tasarımı için gerekli bilgilerle donatmak.
Dersin Özeti

Sayı sistemleri ve dönüşümler: Giriş, sayı tabanları arası dönüşüm, on tabanından farklı aritmetikler, negatif sayılar, çift kodlu ondalık sayılar. Boolean cebri: Boolean cebrinde gerçek fonksiyonellerin hesabı, dualite, boolean cebrinin temelleri, boolean basitleştirmelerinde örnek, anahtarlama fonksiyonlarına örnek. Boolean fonksiyonlarının sadeleştirmesi: Boolean fonksiyonlarının standart formu, fonksiyonların minimum terimi ve maksimum teriminin oluşturulması, boolean fonksiyonlarının Karnaugh haritalarında gösterimi, karnough haritalarında fonksiyonların basitleştirilmesi, toplamalar çarpımı ifadesinin sadeleştirilmesi, tanımlanmamış özel fonksiyonlar. Tablo ile indirgeme (Quine-McCluskey metodu) : Asal terimlerin tayini, asal terimlerin tablosu, Petric yöntemi, tanımlanmamış fonksiyonların sadeleştirilmesi, haritadan girilen değişkenler aracılığıyla basitleştirme. Ardışıl devrelere giriş : Ardışıl devrelerin modelleri, hafıza birimleri, latch ler, flip floplar, diğer hafıza birimleri, zamanlayıcı devreler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Sayısal sistemde kullanılan sayı sistemlerini ve aritmetik işlem devrelerini öğrenir.

2.       Bole cebri aritmetiğinin temel teorem ve aksiyomlarını kavrar.

3.       Temel Lojik kapı devreleriyle lojik fonksiyonları gerçekleştirme becerisini kazanır.

4.       Dijital sistemler alanındaki gelişmeleri izleyebilir.

5.       Arzulanan özellikte, verimlilikte ve beceride sistem tasarlama ve geliştirme yeteneği kazanır. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İşaretler, A/D Ve D/A Dönüşüm, Sayı Sistemleri, Aritmetik İşlemler, Sayıların Farklı Tabanlarda Temsili
2. Hafta Alfa-Nümerik Kodlar, Boole Cebri, Fonksiyonlar Ve Farklı Temsil Yolları
3. Hafta Çeşitli Lojik Devre Elemanları, Lojik Kapılar Ve Uygulamaları
4. Hafta Boole Fonksiyonlarının İndirgenmesi, Quine-Mccluskey İndirgeme Yöntemi.
5. Hafta Boole Fonksiyonlarının İndirgenmesi, Karnaugh Diyagramları
6. Hafta Karnaugh Diyagramları İle N Ve N+K Değişkenli Fonksiyonların İndirgenmesi.
7. Hafta Kombinezonsal Devreler
8. Hafta Kullanıcı Tarafından Programlanan Lojik Devreler
9. Hafta Aritmetik İşlem Devreleri
10. Hafta Ardışıl Devrelerin Tanıtımı: Latches, Flip-Flops, Zamanlama Devreleri
11. Hafta Senkron Ardışıl Devrelerin Analizi Devre Modelleri (Mealy, Moore),
12. Hafta Senkron Ardışıl Devrelerin Sentezi:
13. Hafta Asenkron Ardışıl Devreler ve Tasarımları
14. Hafta Hafıza Devreleri, Tutucular, Bellek Elemanları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 5 1 1 1
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 5 5 4 1 1
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 4 4 4 1 1
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 1 1 4 1 1
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 1 1 5 1 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 3 5 1 1
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 1 1 4 1 5
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 1 1 4 3 4
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 5 5 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 1 1 3 5 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 2 56
Uygulamalı Ders 14 2 2 56
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 178
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri