EEM 201

Temel Elektrik Laboratuvarı

Dersin Adı: EEM 201 Temel Elektrik Laboratuvarı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 1
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 2
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Gülden ELEYAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Örnek Olay, Bilgisayar Destekli, Deney
Önerilen Ders Kitabı Deney Föyleri
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Temel deneylerle birlikte temel kuralları kullanarak elektriksel büyüklükleri ölçmeyi ve ölçme aletleri kullanmayı; aktif ve pasif elemanları, elektrik devreleri ve aletleri yakından tanımayı sağlamak ve elektriksel büyüklüklerin ölçümünü öğretmektir.
Dersin Özeti

Deneyler:

1. Doğru akım Motoru 2. Alternatif akım devreleri ve  Rezonans devreleri 3. Transformatör deneyi 4. Thevenin ve Norton teoremleri 5. Kirchoff'un akımlar ve gerilimler yasasının deneysel sağlanması 6. Tek fazlı sistemlerde güç ve enerji ölçümü 7. Doğru akım köprüleri 8. R-L ve R-C filtre devreleri 9. Analog/Dijital dönüştürücülerve Dijital/Analog dönüştürücüler 10. Kıyaslama yöntemiyle faz ve frekansın ölçümü

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.   Laboratuvar ölçüm yöntemlerini, voltmetre, ampermetre, sinyal üreteci, güç kaynağı ve osiloskop gibi cihazları uygulamalı olarak tanır; elektriksel ölçüm prensiplerini anlar

2.   Temel devre yasalarını ve Devre Analiz derslerinde öğretilen teorileri deneyler yaparak kanıtlar

3.   Grup halinde ve tek başına deney yapar

4.   Elektrik devre elemanlarını ve temel elektrik devrelerini, AC ve DC köprüleri, DC denkleştirme devrelerini bilir

5.   RL ve RC filtre devrelerini ve özelliklerini; A/D ve D/A dönüşüm tekniklerini bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hazırlık
2. Hafta Hazırlık
3. Hafta Doğru akım Motoru
4. Hafta Alternatif akım devreleri ve Rezonans devreleri
5. Hafta Transformatör deneyi
6. Hafta Thevenin ve Norton teoremleri
7. Hafta Kirchoff`un akımlar ve gerilimler yasasının deneysel sağlanması 6
8. Hafta Tek fazlı sistemlerde güç ve enerji ölçümü
9. Hafta Doğru akım köprüleri
10. Hafta R-L ve R-C filtre devreleri
11. Hafta Analog/Dijital dönüştürücüler ve Dijital/Analog dönüştürücüler
12. Hafta Kıyaslama yöntemiyle faz ve frekansın ölçümü
13. Hafta Tamamlayıcı deneyler
14. Hafta Tamamlayıcı deneyler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 4 4 4 4 4
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 4 4 4 4 4
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 1 1 2 2 2
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 5 5 5 5 5
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 5 5 5 5 5
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 5 5 5 5 5
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 4 4 4 4 4
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 5 1 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 2 1 1 1 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 2 2 56
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri