EEM 112

Elektrik Mühendisliginin Temelleri

Dersin Adı: EEM 112 Elektrik Mühendisliginin Temelleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Alaa ELEYAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel anlatım, Problem Çözme, Örnek Olay
Önerilen Ders Kitabı Paul, C., Nasar, S.A., and Unnewahr, L., Introduction to Electrical Engineering, McGraw-Hill
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Rizzoni, G., Principles and Applications of Electrical Engineering, McGraw-Hill 2.) Roadstrum and Wolaver, Electrical Engineering: For All Engineers, Wiley Books
Dersin Amacı Temel kavramların, devre elemanlarının, devre yasalarının ve devre analiz yöntemlerinin tanınması.
Dersin Özeti

Temel kavramlar : Akım gerilim ilişkileri ve ölçülmesi. Yük ve akı tanımları. Devre diyagramları. Devre yasaları : Kirchoff''un yasaları. Enerji ve elektriksel güç. Aktif, pasif ve kayıpsız devre tanımları. Analiz yöntemleri : Düğüm denklemleri, çevre akımı ve dal akımı. Toplamsallık özelliği. Enerji depolayan elemanlar: Kapasite ve endüktans. İki uçlu ve dört uçlu (iki kapılı) devre elemanları: Direnç, endüktans, kapasite, ideal transformatör, fiziksel transformatör, jiratör devre elemanları ve bağımlı kaynaklar ve devre diyagramları. Thevenin ve Norton eşdeğerleri. AC devre analiz teknikleri: Ortalama, etkin değer hesabı. Fazörler. Empedans ve admitans tanımları. Fazör diyagramları ve rezonans. AC devrelerde güç hesapları (ani güç ve ortalama güç) . Maksimum güç transferi. Üç fazlı devreler.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Kirchoff''un gerilim ve akım yasalarını tanımlar

2. Analiz tekniklerini kullanmada pratik kazanır

3. Devrelerin çözümünde değişik teknikler uygular

4. Elektriksel güç ve enerji kavramlarını tanımlar

5. Devre çözümü yaparken, kullanabileceği en uygun yöntemi seçer.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel kavramlar.
2. Hafta Gerilim, akım, enerji ve gücün tanımı.
3. Hafta Devre yasaları ve DA devrelerinin çözüm yöntemleri: Seri-paralel devre bağlantıları ve özellikleri
4. Hafta Devre yasaları ve DA devrelerinin çözüm yöntemleri: Karmaşık devrelerin eşdeğerine indirgenmeleri.
5. Hafta Gözlü devreler ve Çevre denklemleri ve Düğüm denklemleri.
6. Hafta Süperpozisyon teoremi, Thevenin teoremi. Norton ve Millman teoremleri ve örnek problemler. Yıldız-Üçgen dönüşümleri ve T-Pi devreler.
7. Hafta Enerji depolayabilen devre elemanları: Kapasitör ve Endüktans.
8. Hafta Elektromagnetizma ve AA ile DA ın üretilmesi. Periyod, frekans ve faz farkı kavramları.
9. Hafta R, L ve C devreleri ve karmaşık sayılarla çözümleri.
10. Hafta Kompleks güç (AA gücünün karmaşık sayılarla ifadesi). Görünür, aktif ve reaktif güçler.
11. Hafta AA devrelerinde güç ölçümü. Kompanzasyon.
12. Hafta Üç fazlı sistemler. Generatör ve Yükün yıldız üçgen bağlanması ve özellikleri.
13. Hafta Yıldız/Üçgen bağlı yükler ve birbirlerine dönüşümleri.
14. Hafta Yıldız/Üçgen bağlı yükler ve birbirlerine dönüşümleri.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 5 5 5 5
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 5 5 5 5 5
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 3 3 3 3 3
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 3 3 3 3 3
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 5 4 4 4 4
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 178
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri