EEM 111

Elektrik Elektronik Mühendisliğine Giriş

Dersin Adı: EEM 111 Elektrik Elektronik Mühendisliğine Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Gülden ELEYAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
Önerilen Ders Kitabı Bu derste kitap veya ders notu türünden kaynak kullanılmamaktadır. Farklı öğretim elemanına ait sunumlar veya sözlü anlatımlar bulunmaktadır.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bölüme yeni katılan öğrencilerin oryantasyonu.
Dersin Özeti

Mühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Temel Kavramlar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.  Mühendislik Kavramını tanımlar.

2.  Elektrik Elektronik Mühendisliğini tanır.

3.  Elektrik Elektronik Mühendisliğinin temel kavramlarını açıklar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mühendislik Kavramı
2. Hafta Elektrik-Elektronik Müh. Giriş
3. Hafta Bölümün tanıtılması
4. Hafta Elektrik Elektronik Mühendisliğinin tanıtılması
5. Hafta Haftalık Öğrenci Sunumları
6. Hafta Haftalık Öğrenci Sunumları
7. Hafta Haftalık Öğrenci Sunumları
8. Hafta Haftalık Öğrenci Sunumları
9. Hafta Haftalık Öğrenci Sunumları
10. Hafta Haftalık Öğrenci Sunumları
11. Hafta Haftalık Öğrenci Sunumları
12. Hafta Haftalık Öğrenci Sunumları
13. Hafta Haftalık Öğrenci Sunumları
14. Hafta Haftalık Öğrenci Sunumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 2 3 3 1 1
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 2 3 1 1 1
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 1 2 2 1 1
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 3 5 1 1 1
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 1 1 2 1 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 1 3 3 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 4 4 4 1 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 5 5 5 1 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 10 3 1 31
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 81
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri