EBE 406

Adli Ebelik

Dersin Adı: EBE 406 Adli Ebelik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Adli Tıp Ders Kitabı, Prof. Dr. Oğuz Polat, Doç. Dr. Mehmet Akif İnanıcı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ercüment Aksoy, Nobel Tıp Kitabevi Klinik Adli Tıp Prof. Dr. Oğuz Polat, Seçkin yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Power Point Ders Sunumları
Dersin Amacı Adli vakalarda, ebenin görev ve sorumluluklarının bilinmesi.
Dersin Özeti

Adli tıp ve adli bilimler, Adli Ebelik, Ebelik Etiği, Yasal Sorumluluklar, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet,  Ölüm ve Ölüm Sonrası Değişiklikler Ebelik Yönetiminin Sorumluluğu,  Islahevi ve Cezaevi Ebeliği, Olay Yeri İncelemesi, Cinsel Suçlar, Cinsel Suçlarda Ebenin Rolü, Adli Psikiyatri, Aile İçi Şiddette Ebenin Rolü

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

-Ölüm, olay yeri incelemesi ve otopsinin adli olgular ve hukuk sistemi açısından önemini kavramak

-Bilirkişilik uygulamasındaki hukuksal ayrıntılarla ilgili bilgilenmek

-Adli raporun anlamı nasıl yapılandırılması gerektiği konusunda bilgilenmek

-Adli olgu kavramı konusunda bilgi edinmek

-Adli tıbbın kapsamı ve hukuk sistemi ile ilişkisi konusunda bilgilenmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Adli tıp ve adli bilimler
2. Hafta Adli Ebelik
3. Hafta Ebelik Etiği
4. Hafta Yasal Sorumluluklar
5. Hafta Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet
6. Hafta Yaralar, NBC Silahlar, Ateşli Silahlar, Isırık İzleri
7. Hafta Ölüm ve Ölüm Sonrası Değişiklikler Ebelik Yönetiminin Sorumluluğu
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Asfiksiler, Zehirlenmeler
10. Hafta Islahevi ve Cezaevi Hemşireliği
11. Hafta Olay Yeri İncelemesi
12. Hafta Cinsel Suçlar, Cinsel Suçlarda Ebenin Rolü
13. Hafta Adli Psikiyatri, Psikiyatri Ebeliği
14. Hafta Aile İçi Şiddette Ebenin Rolü
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 2 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 114
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri