EBE 404

Topluma Hizmet Uygulamaları

Dersin Adı: EBE 404 Topluma Hizmet Uygulamaları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Aksoy, Bülent/ Çetin, Turhan/ Sönmez, Ömer Faruk (2009): Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Akademi Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitabı Pover Point Ders Sunumları
Dersin Amacı Bir ebe adayının toplumun her kesimi ile kaynaştırmak, o kesimleri tanıtmak, tanıdığı yapı ile ilgili bir problemi kendi alanında oluşturduğu bir çözüm ile çözmek.
Dersin Özeti

Bu ders kapsamında, öğrencilerden Avrasya Üniversitesi ile anlaşan bir kuruma gitmeleri ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanıyla ilgili bir alanda bu kurum kapsamındaki toplumun bir parçasını oluşturan bu kesime hizmet etmeleri beklenmektedir. Gidilen her kurum ve yapılan her bir proje birbirinden farklılık gösterecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

-Yapılan bir hizmeti süreç boyunca ve süreç sonunda değerlendirebilir ve geliştirilmesi için gerekli adımları bir rapor haline getirebilir.

-Verilen materyal ve ortamları kullanarak, hizmetin sunumunu gerçekleştirebilir.

-Verilen bir hizmet uygulaması planına uygun olarak, hizmete uygun materyal ve ortamları geliştirebilir.

-Verilen bir hizmet uygulaması için, gerekli plan ve içeriği tasarlayıp, gerekçelerini ifade edebilir.

-Görev yapması istenilen bir sivil toplum kurumunda, hizmet edebileceği alandaki ihtiyaçları ve mevcut durumu analiz edip raporlaştırabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Görme engelli kişilerle sosyal aktiviteler
2. Hafta Görme engelli kişilere kitap okuma
3. Hafta Sempozyum, konferans, toplantı ve benzeri etkinliklerde görev alma
4. Hafta Kütüphane hizmetlerine yardım
5. Hafta Ders verme, öğrencilere ödev, proje, sınav ve benzeri konularda yardımcı olma
6. Hafta Kitap yardımı toplama
7. Hafta Hasta ve hasta yakınlarına rehberlik
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Kan bağışı merkezlerinde görev alma
10. Hafta İlaç toplama kampanyası
11. Hafta Huzur evi faaliyetleri
12. Hafta Aşevinde çalışma
13. Hafta Tadilat işleri
14. Hafta Çevre düzenleme faaliyetleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 13 0 4 52
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 2 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 153
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri