EBE 403

Ebelikte Yönetim

Dersin Adı: EBE 403 Ebelikte Yönetim
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Şahin Kavuncubaşı, Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara 2007. 2.İsmail Efil; İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Alfa Aktüel, 8. bs., Bursa 2006. 3.Osman Hayran, Haydar Sur, Sağlık İşletmelerinde Yönetim, SAYED Yayınları, İstanbul 2005. 4.Zeyyat Sabuncuğ
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi ve kontrolünde yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı amaçlar.
Dersin Özeti

Yönetimde Temel Kavram ve Kuramlar

Sağlık Hizmetlerinin Yönetim Organizasyonu

Etkin Ebelik Yönetimi Esasları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Hastane ve ebelik hizmetleri organizasyon yapılarını, organizasyon ilkeleri doğrultusunda yorumlayabilme.

2- Ebelik yönetimi esaslarını açıklayabilme.

3- Ebelikte örgütlenme ve sağlık ekibi içinde ebenin rollerini açıklayabilme

4- Ebelik hizmetleriyle ilgili sorunları analiz edebilme ve yaratıcı çözümler getirebilme

5-Bir organizasyona liderlik etmek için gereken nitelik ve becerileri

ifade edebilme.

6-Ebelikle ilgili yasa, mevzuat ve yönetmelikleri bilmek, günün koşullarına uygunluğu konusunda fikir yürütebilmek. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yönetimde temel kavram ve kuramlar
2. Hafta Sağlık Hizmetlerinin Yönetim Organizasyonu
3. Hafta Sağlık hizmetleri içinde ebenin yeri ve çalışma alanları
4. Hafta Sağlık Ekibi ve Rol Yapıları
5. Hafta Etkin Ebelik Yönetimi Esasları
6. Hafta Etkin Ebelik Yönetimi Esasları
7. Hafta Örgütsel İletişim
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Sorun çözme ve karar verme
10. Hafta Ebelikte örgütlenme ve organizasyonlar
11. Hafta Ebelikte insan gücü planlaması
12. Hafta Sağlık ve ebelikle ilgili yasal düzenlemeler
13. Hafta Liderlik özellikleri
14. Hafta İnsan kaynakları yönetimi, Toplam kalite yönetimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 3 39
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 140
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri