EBE 402

Entegre Eğitim II

Dersin Adı: EBE 402 Entegre Eğitim II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 19
Kredi Değeri 15
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 24
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 6. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 2011 Şirin A., Kavlak O., Kadın Sağlığı, Bedray Basın Yayıncılık, İstanbul, 2008 Coşkun A.; Hemşire ve Ebelere Yönelik, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi
Yardımcı Ders Kitabı Power Point Ders Sunumları
Dersin Amacı Meslek Esasları, Normal Gebelik ve Bakım, Riskli Gebelikler ve Bakım, Normal Doğum ve Doğum Sonrası Bakım, Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Bakım derslerinden başarılı olanlar öğrencilerin aldığı bir derstir. Entegre uygulama dersi, öğrencinin almış olduğu eğitimi uygulayabildiği ve eksik yönlerin tamamlandığı bir uygulama dersidir.
Dersin Özeti

Riskli Doğum eyleminde bakımuygulamaları, Normal Doğum Sonrası Dönemde Bakım Uygulamaları, Riskli Doğum Sonrası Dönemde Bakım Uygulamaları, Jinekolojik Hastalıklarda Bakım

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Anne ve fetüs sağlığının önemini kavrar

2-Risk gruplarını belirler ve gerekli önlemleri alır.

3-Gebelik süresince normalden sapmaları tanır

4-Doğum eyleminde annenin ve fetusun, doğum sonrası dönemde de anne ve yenidoğanın fiziksel-psikososyal sağlığının korunması, geliştirilmesi için gerekli müdahaleleri yapar.

5-Doğum sonrası dönemde annenin kendi ve bebeğinin bakım

sorumluluğunu almasına yönelik gerekli olan bilgi ve becerileri kavramsal ve uygulamalı olarak öğretir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çocukluk döneminde büyüme gelişme
2. Hafta Çocukluk döneminde büyüme gelişme
3. Hafta Çocuklarda büyüme gelişme bozuklukları
4. Hafta Çocuklarda büyüme gelişme bozuklukları
5. Hafta Riskli Doğum eyleminde bakım uygulamaları
6. Hafta Riskli Doğum eyleminde bakım uygulamaları
7. Hafta Çocukluk döneminde genetik hastalıklar
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Riskli Doğum Sonrası Dönemde Bakım Uygulamaları
10. Hafta Riskli Doğum Sonrası Dönemde Bakım Uygulamaları
11. Hafta Çocukluk döneminde beslenme ve beslenme bozuklukları
12. Hafta Çocukluk döneminde beslenme ve beslenme bozuklukları
13. Hafta Jinekolojik Hastalıklarda Bakım
14. Hafta Jinekolojik Hastalıklarda Bakım
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 13 0 24 312
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 10 130
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 9 117
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 608
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 20
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri