EBE 401

Halk Sağlığı

Dersin Adı: EBE 401 Halk Sağlığı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı - Cimete G (Ed.) (1998) Evde Sağlık Bakımı Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi ve Evde Bakımda Hemşirenin Yeri, I.Ulusal Evde Bakım Kongresi Kitabı, İstanbul - Şentürk S.E. (1990) Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi, 5.Baskı, Can Kitapçılık-Pazarlama Yayınları,
Yardımcı Ders Kitabı Power Point Ders Sunumları
Dersin Amacı Katılımcıların uygulamalarında toplum sağlığını göz önünde bulundurmalarını ve bunlara göre davranmalarını sağlamak, Türkiye’deki sağlık örgütlenmesi ve mevzuatı koruyucu sağlık bakım uygulamalarını, çevre sağlığı uygulamalarını, bağışıklama uygulamalarını, bulaşıcı olmayan hastalıklarda halk sağlığı uygulamalarını, yaşlılık sağlığı uygulamalarını, ana
Dersin Özeti

Toplum, aile ve bireyin sağlığının korunması, geliştirilmesi, erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin halk sağlığı elemanın işlevlerini ve temel ilkelerini inceler. Bu kapsamda, halk sağlığı hizmetlerinin tarihsel gelişimi, tanımı, rolleri, sağlığın değerlendirilmesi, aile yapısı ve kültür, çevre, iş, okul, yaşlı sağlığı, ana-çocuk sağlığı, adölesan sağlığı,çevre sağlığı,genetik gibi özel alanlarda halk sağlığında ebenin yeri, sağlık hizmetleri, sağlık örgütlenmeleri ve politikaları konuları yer alır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sağlığın kazandırılması, korunması ve geliştirilmesi kavramlarının birey, aile ve toplum düzeyindeki önemini ve anlamını anlayabilme

 2. Önemli sağlık sorunlarının çözümünde hemşirelik hizmetlerinin katkısını ve önemini anlayabilme

3. Toplumdaki önemli sağlık sorunlarını ve yüksek risk gruplarını saptayabilme ve gerekli önlemleri alabilme

4. Bireylere, ailelere ve topluma koruyucu, iyileştirici ve esenlendirici bakım sağlayabilme

5. Evde hemşirelik bakımı vermek üzere plan yapabilme ve yürütebilme

6. Bakımın yürütülmesinde hemşirelik sürecini etkili bir şekilde uygulayabilme

 7. Bireylere, ailelere ve gruplara sağlık eğitimi verebilme

8. Sunulan sağlık hizmetlerine bireylerin, ailelerin ve toplumun aktif katılımını sağlayabilme

9. Bakım verirken ekip çalışmasının önemini anlayabilme

10. Topluma hizmet götürmede halk sağlığı hemşiresinden beklenen rollerin önemini anlayabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Halk sağlığı bilimlerinin doğuşu ve tarihçesi
2. Hafta Halk Sağlığı hizmetlerine giriş
3. Hafta Temel sağlık hizmetleri, Hizmetleri veren kurumlar, sağlık ocakları
4. Hafta Aile hemşireliği süreci, ev ziyaretleri ve önemi
5. Hafta Anne ve çocuk sağlığı
6. Hafta Toplum ruh sağlığı hizmetleri
7. Hafta Aile planlaması hizmetleri
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Bağışıklama
10. Hafta Okul sağlığı ve okulda koruyucu sağlık hizmetlerinin rolü
11. Hafta Adölesan sağlığı
12. Hafta Yaşlı sağlığı
13. Hafta Sosyal hastalıklar, Bulaşıcı hastalıklar
14. Hafta Genetik bilgisi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 13 0 4 52
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 140
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri