EBE 407

Yüksek Riskli Çocuk ve Ebeveyn

Dersin Adı: EBE 407 Yüksek Riskli Çocuk ve Ebeveyn
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı American Association of Critical-Care Nurses. Core Curriculum for Pediatric Critical Care Nursing, 2nd Ed, Saunders, (2006) Hockenberry MJ., Wilson D., Wong DL., Barrera P. Wong`s Nursing Care of Infants and Children, 7th Ed, Mosby, (2006) Keene N, Hobbie
Yardımcı Ders Kitabı Power Point Ders Sunumları
Dersin Amacı Öğrencinin ailede yüksek risk yaratan durumları bilmesini, yüksek riskli aile ve çocuğu saptayabilmesini, yüksek riskli ailelerin baş etme güçlerini değerlendirebilmesini ve stresle başedemeyen ailelere krizde müdahalede bulunabilmesini sağlamak.
Dersin Özeti

• Yüksek Risk Durumlarının Tanılanması, Krize Müdahale

• Fiziksel Özürlü Çocuk

• Mental Özürlü Çocuk

• Hiperaktivite Sendromu

• Çocuklarda Alkol, Madde Bağımlılığı

• Yoksulluk, Göç ve Azınlık Grup Çocuğu 

Dersin Öğrenim Çıktıları

-Öğrenci yüksek riskli çocuk ve ebeveyn için krize müdahale ilkeleri doğrultusunda girişimde bulunabilir.

-Öğrenci yoksulluğun çocuk sağlığı üzerine etkisini tartışabilir.

-Öğrenci çocukta alkol madde bağımlılığına yönelik yaklaşımları tartışabilir.

-Öğrenci mental özürlü çocuğu tanımlayabilir.

-Öğrenci fiziksel özürlü çocuk kimdir tanımlayabilir 

-Öğrenci çocukta yüksek riskli durumları tanımlayabilir  

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yüksek Risk Durumlarının Tanılanması, Krize Müdahale
2. Hafta Yüksek Risk Durumlarının Tanılanması, Krize Müdahale
3. Hafta Fiziksel Özürlü Çocuk
4. Hafta Fiziksel Özürlü Çocuk
5. Hafta Mental Özürlü Çocuk * Hiperaktivite Sendromu
6. Hafta Mental Özürlü Çocuk * Hiperaktivite Sendromu
7. Hafta Mental Özürlü Çocuk * Hiperaktivite Sendromu
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Çocuklarda Alkol, Madde Bağımlılığı
10. Hafta Çocuklarda Alkol, Madde Bağımlılığı
11. Hafta Çocuklarda Alkol, Madde Bağımlılığı
12. Hafta Yoksulluk, Göç ve Azınlık Grup Çocuğu
13. Hafta Yoksulluk, Göç ve Azınlık Grup Çocuğu
14. Hafta Yoksulluk, Göç ve Azınlık Grup Çocuğu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 2 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 88
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri