EBE 317

Jinekolojik Onkoloji

Dersin Adı: EBE 317 Jinekolojik Onkoloji
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Creasman, W., Klinik Jinekolojik Onkoloji, Çev.Ed: Ali Ayhan, Güneş Kitabevi, 2003. Handbook Of ObstericsAndGynecologycEmergencies, Benrubi G, Lippincott Williams wilkins, Philadelphia, 2001. Johns Hopkins Jinekoloji ve Obstetrics El Kitabı (Çeviri), Vicd
Yardımcı Ders Kitabı Nüner, H. Jinekolojik Onkoloji, Çağdaş Kitabevi, Ankara, 2002. Tuncer. M., Türkiye`de Kanser Kontrolü, Sağlık Bakanlığı Yayınları:707, Ankara, 2007
Dersin Amacı Jinekolojik kanserleri bilmek. Jinekolojik kanserlerinin erken tanının önemini bilmek. Jinekolojik kanserlerinin risk faktörlerini bilmek. Jinekolojik kanserlerinin birey ve aileye yönelik yarattığı sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunları bilmek. Jinekolojik onkoloji kliniklerinin yönetimini bilmek. Jineko-onkoloji hastalarının kemoterapiye bağlı görül
Dersin Özeti

Jinekolojik kanserlerin epidemiyolojisi
Jinekolojik kanserlerin immünolojisi
Meme ve testis tümörleri
Vulva,vajen tümörleri
Serviks tümörleri
Uterus,tuba tümörleri
Over tümörleri
Jinekolojik kanserlerde kemoterapi
Jinekolojik kanserlerde kök hücre ile tedavi ve TAT uygulamalar
Kemoterapide semptom yönetimi
Özel durumlarda görülen kanserler
Jinekolojik kanserlerle ilgili yapılan hemşirelik araştırmaları, tedavi ve araştırmanın etik yönü
Jinekolojik kanserlerde yeni gelişmeler, Onkoloji Hemşireliği Derneğinin çalışmaları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1  Jinekolojik kanserlerle ilgili yapılan hemşirelik araştırmaları, tedavi ve araştırmanın etik yönünü bilir. 

2  Jinekolojik kanserleri izleyebilir, bakım verir. 

3  Jinekolojik onkoloji kliniklerinin yönetimini bilir. 

4  Jinekolojik kanserlerinin risk faktörlerini bilir. 

5  Jinekolojik kanserlerinin erken tanının önemini kavrar.  

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Jinekolojik kanserlerin epidemiyolojisi
2. Hafta Jinekolojik kanserlerin immünolojisi
3. Hafta Meme ve testis tümörleri
4. Hafta Vulva, vajen tümörleri
5. Hafta Serviks tümörleri
6. Hafta Uterus,tuba tümörleri
7. Hafta Over tümörleri
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Jinekolojik kanserlerde kemoterapi
10. Hafta Jinekolojik kanserlerde kök hücre ile tedavi ve TAT uygulamalar
11. Hafta Kemoterapide semptom yönetimi
12. Hafta Özel durumlarda görülen kanserler
13. Hafta Jinekolojik kanserlerle ilgili yapılan hemşirelik araştırmaları, tedavi ve araştırmanın etik yönü
14. Hafta Jinekolojik kanserlerde yeni gelişmeler, Onkoloji Hemşireliği Derneğinin çalışmaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 2 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 5 5
Yari Yılsonu sınavı 1 0 5 5
Toplam İş Yükü (Saat) 88
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri