EBE 314

Yenidoğan Yoğun Bakım

Dersin Adı: EBE 314 Yenidoğan Yoğun Bakım
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı * CoreCurriculumforNeonatalIntensiveCareNursing(2004), Edited: M.T. Verklan, M.Walden, Third Edition, ElsevierSaunders, St.Louis. * DevelopmentalCare of NewbornsandInfants (2004), Edited: C. Kenner, J.M. McGrath, Mosby, St. Louis. * Neonatoloji (2000), Ed
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Aile ve bebek merkezli yaklaşım ile riskli yenidoğanlarınbakımı,tedavisi ve izlenmesinde yenidoğan yoğun bakım ekibi içinde profesyonel rol ve sorumluluk alabilen; kritik düşünen; neonatoloji alanında güncel gelişmeleri izleyen; karar verme becerileri gelişmiş; ünite içindeki teknik donanımı kullanabilen; riskli yenidoğanın gelişimini destekleyen, yaşam
Dersin Özeti

Öğrencilerin yenidoğan yoğun bakım hemşireliği konusunda güncel bilgileri kavrama, uygulama aile merkezli bakım yaklaşımı ile yenidoğanıngereksinimleri doğrultusunda ve onun gelişimini destekler şekilde bakım, tedavi ve izlemini yapabilme konularını içerir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

-Yenidoğan yoğun bakım hemşireliği uygulamaları için gerekli güncel bilgi ve becerileri kazanma, aile merkezli yaklaşımı uygulama ve yenidoğanın bireysel gelişimi-bakımı ile ilgili hedeflere en üst düzeyde ulaşabilme,

-Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin monitorizasyon/izlemine ilişkin temel bilgileri kavrama,

-Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde riskli-kritik bebekleri kapsamlı olarak değerlendirip klinik belirti ve bulgularını yorumlayabilme,

-Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bulunan araç ve gereçleri etkin kullanabilme; verileri değerlendirip yorumlayabilme,

-Yenidoğandaresüsitasyon uygulamalarını öğrenerek, bunları hızlı ve doğru biçimde uygulayabilme,

-Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde sık uygulanan ilaçları ve bu ilaçların güvenli kullanımını kavrama,

-Riskli yenidoğanın transportu, taburcu edilmesi, evde bakımı ve izlemini öğrenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin amaç ve hedeflerini ve beklentilerini paylaşma Dünyada ve ülkemizde yenidoğan sağlığının durumu Yenidoğan hakları ve etik
2. Hafta Yenidoğan yoğun bakım üniteleri(YYBÜ) Yenidoğan bakım düzeyleri ve standartları Yenidoğan yoğun bakım hemşiresinin rolleri
3. Hafta YYBܒde Bireyselleştirilmiş- Destekleyici Gelişimsel- Ebeveyn Destekli Bakımın Planlanması * Fizik çevrenin düzenlenmesi (Ağrı ve yönetimi) * Bakımın sağlanması ,sürdürülmesi(Beslenmesi, Cilt bakımı)
4. Hafta Yenidoğanda büyüme gelişme
5. Hafta Yenidoğan doğduğunda gerçekleşen fizyolojik olaylar Yenidoğan doğduğunda ilk bakım ve değerlendirilmesi
6. Hafta Yenidoğan canlandırma basamakları Ventilasyon uygulaması
7. Hafta Derse devam Göğüs kompresyonu Endotrakealentübasyon
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Yenidoğanda farmakolojik ilkeler ve ilaç uygulamaları
10. Hafta Riskli yenidoğanlar ve aile merkezli bakım
11. Hafta Kalp-dolaşım sistemi, Solunum sistemi
12. Hafta Sindirim sistemi, Hematolojik sistem
13. Hafta İmmün sistem, Nörolojik sistem, Genito-üriner sistem, Endokrin sistemi
14. Hafta Yenidoğan transportu Riskli yenidoğanın taburcu edilmesi, evde bakım ve izlemi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 2 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 101
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri