EBE 311

Alternatif Doğum Yöntemleri

Dersin Adı: EBE 311 Alternatif Doğum Yöntemleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Pritchard, M.D. ve diğ., Williams Doğum Bilgisi, Nobel Kitabevi,21. Baskı, Ankara, 2010. 2. Taşkın, L., Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Sistem Ofset, Ankara, 2005. 3. Henderson, C., Macdonald S., Mayes’ Midwifery, 13th Edition, Elsevier Limited, L
Yardımcı Ders Kitabı Power point ders sunumları
Dersin Amacı Kadının yaşam evrelerinde, jinekolojik kanserlerin risk faktörleri, belirti bulguları, tanı, tedavi ve rehabilitasyonu, ve jinekolojik kanserlerden korunmada ebenin rolü konusunda kuramsal bilgiyi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin Özeti

•              Dünyada ve ülkemizde kadının sağlığını etkileyen jinekolojik kanserlerin farkına varabilecek,

•              Dünyada ve ülkemizde jinekolojik kanserlere yönelik ebelik hizmetlerinin etkinliğini kritize ederek çözüm önerileri geliştirebilecek,

•              Jinekolojik kanser tedavi ve bakımında ortaya çıkan etik sorunları analiz ederek bakımı insan hakları,  kadın hakları, etik ilkeler, ışığında, kültürel duyarlılıkla değerlendirebilecek,

•              Dünyada ve ülkemizde kadının sağlığını etkileyen jinekolojik kanser sorunlarını yaşayan bireylerin sorunla ilişkili biyopsikososyal gereksinimlerini değerlendirerek, bütüncül bir bakım anlayışıyla sistematik olarak ele alabilecek, bilimsel problem çözme yöntemiyle etkin ebelik girişimlerini planlayarak uygulayabilecek ve değerlendirebilecek,

•              Jinekolojik kanserlerden korunma ve sağlığın geliştirilmesinde ebeliğin önemini kavrayabilecek, 

•              Jinekolojik kanser risk faktörlerini değerlendirebilecek,

•              Kadın ve aile sağlığını koruma ve geliştirmenin, toplumun genel sağlık düzeyi açısından önemini fark ederek Kadın sağlığı sorunlarında kadın ve ailenin sağlığını korumak ve geliştirmeye yönelik ebelik girişimlerini planlayabilecek, uygulayabilecek, ve değerlendirebilecek,

•              Kadının yaşadığı Jinekolojik kanserleri fizyopatolojik süreciyle açıklayarak,belirti-bulgularını, komplikasyonlarını, tedavi ve  bakım  ilkelerini kavrayabilecek,

•              Kadın sağlığını etkileyen Jinekolojik kanser sorunu yaşayan kadın ve ailesini bireylerin sorunla ilişkili biyopsikososyal gereksinimlerini birey, aile açısından bütüncül  değerlendirerek, ebelik tanıları geliştirebilecek, etkin ebelik bakım girişimleri planlayabilecek, uygulayabilecek, uyguladığı girişimleri değerlendirebilecek,  düzeye ulaşması hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Alternatif doğum metodlarını açıklayabilecek          

Hangi doğum metodlarının kimler için uygun olabileceğini bilecek      

Doğum metodlarının uygulanma koşullarını gözlemleyebilecek          

Doğum metodlarının uygulanılmadığı durumları bilecek       

Doğum metodlarının doğuma sağladığı yararları bilecek       

Bazı doğum metodlarını uygulayabilecek  

Doğum pozisyonları türlerini bilecek            

Doğum pozisyonlarının anneye ve bebeğe sağladığı yararları açıklayabilecek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı
2. Hafta Alternatif Doğum Poziyonları
3. Hafta Suda Doğum
4. Hafta Evde Doğum
5. Hafta Doğumun 1. Evresinde kullanılan pozisyonlar
6. Hafta Doğumun 1. Evresinde kullanılan pozisyonlar
7. Hafta Doğumun 2. Evresinde kullanılan pozisyonlar
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Doğumun 2. Evresinde kullanılan pozisyonlar
10. Hafta Doğum Sonu Uygulanan Pozisyonlar
11. Hafta Doğumda Ağrıyı Giderici Pozisyonlar
12. Hafta Hipnoz
13. Hafta Akuppressure
14. Hafta Kanıta Dayalı Bakım
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 2 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 88
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri