EBE 309

Evde Bakım Hizmetleri

Dersin Adı: EBE 309 Evde Bakım Hizmetleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Martinson IM, Wıdmer AG, Portillo CJ: Home Health Care Nursing. Second Edition . WB. Saunders Company. 2002. Nies MA. McEwen M; Community Health Nursing, Promotıng Health Populations. WB Saunders Company, 2001. Noll L. Youssef F: Handbook Of Community Bas
Yardımcı Ders Kitabı Rice R: Home Care Nursing Practice Concepts And Application. Fourth Edition. Mosby Elseiver, 2006. Stanhope M, Lancaster J: Foundation of Nursing in the Community- Community-Oriented Practice, Second Edition, Mosby Elsevier, 2006
Dersin Amacı Hasta/sağlıklı birey ve ailesinin yaşadıkları ortamda gereksinim duydukları hemşirelik bakım hizmetlerini tanımlama, uygulama ve değerlendirmeyi kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Evde bakım’ın tanımı ve tarihsel gelişimi

Dünya’da ve Türkiye’de evde bakımın mevcut durumu

Evde bakımın tercih edilme nedenleri ve hedef grubu

Evde bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ( resmi, gönüllü, birleşik,

hastaneye dayalı ve özel kuruluşlar)

Evde bakım hizmetlerinin yasal yönü

Evde bakım organizasyonu

Evde bakım hizmetlerinde etik

Evde bakım ekibi, evde bakım hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları

Evde bakım hizmetlerinde kayıt sistemi

Evde bakım süreci, Taburculuğun planlanması

Evde bakım organizasyonunun planlanması ve hizmetin başlatılması

Vak’a yönetimi, hizmetin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

Evde bakım hizmetlerinin standartları

Vak’a çalışması

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Hasta/sağlıklı birey ve ailesinin yaşadıkları ortamda ihtiyaç duydukları

(hemşirelik bakım hizmeti) fizyolojik, psikolojik, sosyal gereksinimlerini

tanımlayabilir,

2-Hasta/sağlıklı birey ve ailesinin sağlık değerlendirmesi yapabilir ve

hemşirelik sürecini uygulayabilir,

3-Hasta/sağlıklı birey ve ailesinin ihtiyaç duydukları konularda eğitim ve

danışmanlık yapabilir,

4-Evde bakımı ekibi üyeleri ile çalışarak onları değerlendirebilir,

5-Evde bakım hemşiresinin girişimlerini gözleyip değerlendirebilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Evde bakım’ın tanımı ve tarihsel gelişimi
2. Hafta Dünya’da ve Türkiye’de evde bakımın mevcut durumu
3. Hafta Evde bakımın tercih edilme nedenleri ve hedef grubu
4. Hafta Evde bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ( resmi, gönüllü, birleşik, hastaneye dayalı ve özel kuruluşlar)
5. Hafta Evde bakım hizmetlerinin yasal yönü
6. Hafta Evde bakım organizasyonu
7. Hafta Evde bakım hizmetlerinde etik
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Evde bakım ekibi, evde bakım hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları
10. Hafta Evde bakım hizmetlerinde kayıt sistemi
11. Hafta Evde bakım süreci, Taburculuğun planlanması
12. Hafta Evde bakım organizasyonunun planlanması ve hizmetin başlatılması
13. Hafta Vak’a yönetimi, hizmetin değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi,Vaka çalışması
14. Hafta Evde bakım hizmetlerinin standartları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 75
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri