EBE 308

Ruh Sağlığı

Dersin Adı: EBE 308 Ruh Sağlığı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Pektekin, Çaylan, Psikiyatri Hemşireliği, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, Eylül 1993 2. Benjamin, J. Sadock, M.D., Virginia, A. Sadock, M.D., Klinik Psikiyatri El Kitabı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2009.
Yardımcı Ders Kitabı Ekşi, A., Ben Hasta Değilim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü, Nobel Tıp Kitabevleri, 1999
Dersin Amacı 1. Mental sağlığı tanımlamak 2. Psikiyatrik hastalık belirtilerini sıralamak 3. Terapötik iletişim tekniklerini kullanmak 4. Mental hastalıkları tanımlamak 5.Gebelik ve lohusalık döneminde yaşanabilecek ruhsal değişikliklerin farkına varmak, gerektiğinde müdahale edebilmek
Dersin Özeti

Ebelik bölümü öğrencilerine psikolojinin ilkeleri hakkında bilgi vererek gebelerin psikolojik sorunlarıyla başetmelerini sağlamak 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Ruh sağlığını değerlendirebilme, normal olmayan belirtileri erken dönemde farkedebilme ve gerektiğinde bireyleri yönlendirebilme becerisi.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dünyada ve Türkiye’de Ruh Sağlığı Kadın Ruh Sağlığı ve Temel Kavramlar
2. Hafta Psikiyatrik Belirtiler Psikiyatride Sınıflandırma
3. Hafta Duygudurum Bozuklukları
4. Hafta Psikotik Bozukluklar
5. Hafta Anksiyete Bozuklukları
6. Hafta Cinsel İşlev ve Cinsel Kimlik Bozuklukları
7. Hafta Nöropsikiyatrik Açıdan HIV/ AIDS
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Gebelik ve Postpartum Dönemde Psikolojik ve Psikiyatrik Sorunlar
10. Hafta Gebelik ve Postpartum Dönemde Psikiyatrik Tedavilerin Kullanımı
11. Hafta Bebek, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Bozuklukları
12. Hafta Psikiyatrik Sorunu Olan Birey İle Görüşme Teknikleri
13. Hafta Psikiyatrik Sorunu Olan Birey İle Görüşme Teknikleri
14. Hafta Kadına Yönelik Şiddet
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 1 1 1 1 1
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 1 1 1 1 1
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 13 0 4 52
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 127
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri